mưa vừa

28°

mưa vừa

Cảm giác như 35°
Nhiệt độ tại Hà Nội
Thấp/Cao

26°/

33°

Độ ẩm tại Hà Nội
Độ ẩm

94 %

Tầm nhìn tại Hà Nội
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Hà Nội
Gió

2.57 km/h

Điểm ngưng tại Hà Nội
Điểm ngưng

27 °

Tia UV tại Hà Nội
UV

2.99

Hiện tại
mưa vừa
Độ ẩm 70 %

mưa vừa

26° / 

33°

CN 21/07
mưa vừa
Độ ẩm 58 %

mưa vừa

26° / 

34°

T2 22/07
mưa nhẹ
Độ ẩm 57 %

mưa nhẹ

26° / 

35°

Thời tiết