Dự báo Thời tiết Thanh Hóa

Mặt trời mọc 5:28 am Mặt trời lặn 6:38 pm
26.8°
Cảm giác như 27°

mưa vừa

mưa vừa
  • Độ ẩm 94.7%
  • Gió 0.86 m/s
  • Điểm ngưng 25.3°
  • UV 0.17

Thời tiết Thanh Hóa theo giờ

6:00 am

26.4° / 27.5°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

7:00 am

26.3° / 27°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

8:00 am

27.4° / 30°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

9:00 am

29° / 33.6°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

10:00 am

30.4° / 36.1°

weather

dewpoint 78 %

mây đen u ám

11:00 am

31.1° / 39°

weather

dewpoint 71 %

mưa nhẹ

12:00 pm

31.8° / 38.3°

weather

dewpoint 70 %

mưa nhẹ

1:00 pm

32.6° / 39.7°

weather

dewpoint 67 %

mây đen u ám

2:00 pm

32.1° / 39.3°

weather

dewpoint 69 %

mưa nhẹ

3:00 pm

31.7° / 38.4°

weather

dewpoint 75 %

mưa nhẹ

4:00 pm

30.2° / 37.9°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

5:00 pm

30.6° / 37°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

6:00 pm

29.8° / 36°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

7:00 pm

28.8° / 33.4°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

8:00 pm

28.9° / 32.9°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

9:00 pm

27.6° / 31.7°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

10:00 pm

27.2° / 31.6°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

11:00 pm

27.5° / 30°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

12:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

1:00 am

27.6° / 27.9°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

2:00 am

26.6° / 26.9°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

3:00 am

26.3° / 26.5°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

4:00 am

26.4° / 26.8°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

5:00 am

26.7° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

6:00 am

27° / 26.6°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

7:00 am

28° / 31.6°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

8:00 am

28.3° / 34.9°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

9:00 am

30° / 36.1°

weather

dewpoint 84 %

mưa vừa

10:00 am

30.1° / 37.4°

weather

dewpoint 78 %

mưa nhẹ

11:00 am

31.4° / 38.2°

weather

dewpoint 75 %

mưa vừa

12:00 pm

32.8° / 39.9°

weather

dewpoint 70 %

mưa nhẹ

1:00 pm

33.2° / 40.3°

weather

dewpoint 65 %

mưa nhẹ

2:00 pm

32.9° / 39.1°

weather

dewpoint 68 %

mưa nhẹ

3:00 pm

32° / 38.8°

weather

dewpoint 71 %

mưa nhẹ

4:00 pm

30° / 37.4°

weather

dewpoint 78 %

mưa nhẹ

5:00 pm

30.8° / 37.3°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

6:00 pm

29.7° / 36.9°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

7:00 pm

28.1° / 33.5°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

8:00 pm

27.4° / 31.9°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

9:00 pm

27.3° / 30.3°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

10:00 pm

27.2° / 30°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

11:00 pm

26.9° / 26.5°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

12:00 am

26.7° / 27.4°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

1:00 am

26.6° / 27.6°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

2:00 am

26.8° / 27°

weather

dewpoint 95 %

mây cụm

3:00 am

27° / 27.5°

weather

dewpoint 95 %

mây cụm

4:00 am

25.9° / 27.4°

weather

dewpoint 96 %

mây cụm

5:00 am

25.9° / 26.6°

weather

dewpoint 95 %

mây cụm

Dự báo thời tiết Thanh Hóa những ngày tới

Hiện tại 20/07 mưa vừa 26.3° / 32.8°
CN 21/07 mưa vừa 26.2° / 33.4°
T2 22/07 mưa nhẹ 25.3° / 33.8°
T3 23/07 mây đen u ám 26.7° / 36.5°
T4 24/07 mây đen u ám 27.1° / 35.7°

Nhiệt độ và lượng mưa Thanh Hóa những ngày tới

Mục lục

Thanh Hóa là một tỉnh thuộc ở vùng Bắc Trung Bộ. Khí hậu ở Thanh Hóa thuộc nhiệt đới gió mùa với 4 mùa rõ rệt. Đặc điểm của khí hậu nơi đây sẽ có lượng mưa cao, nhiệt độ cao, ánh sáng dồi dào. Lượng mưa ở cùng này sẽ có trung bình khoảng 1.600 cho đến 2.300, mỗi năm sẽ có khoảng 90-130 ngày mưa. Độ ẩm sẽ tương đối từ  85% cho đến 87%. Có số giờ nắng trung bình quân là từ 1600 – 1800 giờ và nhiệt độ trung bình ở vùng này sẽ rơi vào 23°C cho đến 24°C.

Thời tiết tại Thanh Hóa

Mở rộng