Dự báo Thời tiết Gia Lai

Mặt trời mọc 5:28 am Mặt trời lặn 6:17 pm
22.8°
Cảm giác như 23°

mưa nhẹ

mưa nhẹ
  • Độ ẩm 99.7%
  • Gió 1.14 m/s
  • Điểm ngưng 22.1°
  • UV 0.15

Thời tiết Gia Lai theo giờ

6:00 am

22.1° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

7:00 am

22.4° / 23.7°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

8:00 am

22.8° / 23.7°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

9:00 am

23° / 23.5°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

10:00 am

22.1° / 23.8°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

11:00 am

22.7° / 23.8°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

12:00 pm

22.9° / 23.5°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

1:00 pm

22.5° / 23.7°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

2:00 pm

22.1° / 23.1°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

3:00 pm

22.6° / 23.2°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

4:00 pm

23° / 23.1°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

5:00 pm

22.5° / 23.9°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

6:00 pm

22.4° / 23.5°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

7:00 pm

22.5° / 23.5°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

8:00 pm

22.2° / 23.5°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

9:00 pm

23° / 23.8°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

10:00 pm

22.4° / 23.5°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

11:00 pm

22.4° / 23.1°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

12:00 am

23° / 23.7°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

1:00 am

22.7° / 22.4°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

2:00 am

22.6° / 22.3°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

3:00 am

22.5° / 22.7°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

4:00 am

22.6° / 22.4°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

5:00 am

21.6° / 22°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

6:00 am

21° / 22.9°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

7:00 am

21° / 22.5°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

8:00 am

22.1° / 22°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

9:00 am

22.9° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

10:00 am

22.4° / 23.3°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

11:00 am

22.5° / 23.7°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

12:00 pm

23° / 23°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

1:00 pm

23° / 24.5°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

2:00 pm

24.5° / 25.6°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

3:00 pm

24° / 25.1°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

4:00 pm

24.7° / 25.2°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

5:00 pm

23° / 24.6°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

6:00 pm

23.2° / 24.9°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

7:00 pm

23.6° / 23.4°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

8:00 pm

22.8° / 23.4°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

9:00 pm

22.1° / 23.4°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

10:00 pm

22.9° / 23.2°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

11:00 pm

23° / 23.9°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

12:00 am

22.6° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

1:00 am

22.9° / 23.5°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

2:00 am

22.1° / 23.4°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

3:00 am

22.7° / 23°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

4:00 am

22.1° / 24°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

5:00 am

22.9° / 24°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Gia Lai những ngày tới

Hiện tại 20/07 mưa nhẹ 22.8° / 22.7°
CN 21/07 mưa nhẹ 22° / 24.4°
T2 22/07 mưa nhẹ 22.2° / 28.8°
T3 23/07 mưa nhẹ 22.9° / 28.2°
T4 24/07 mưa nhẹ 22° / 28.5°

Nhiệt độ và lượng mưa Gia Lai những ngày tới

Chất lượng không khí tại Gia Lai

Tốt

Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm

CO

403.88

NH3

0.32

NO

0.01

NO2

1.05

O3

23.96

PM2.5

1.42

PM10

1.55

SO2

0.1

Bình minh / Hoàng hôn

5:28 am
6:17 pm

Mục lục

Gia Lai là một tỉnh thuộc ở vùng Tây Nguyên, có diện tích lớn thứ 2 cả nước.Vùng này thuộc khí hậu nhiệt đới gió mùa, có độ ẩm cao , lượng mưa lớn và sẽ không có bị ảnh hưởng từ bão và sương muối. Mùa mưa tại đây sẽ thường kéo dài từ tháng 5 cho đến tháng 10, trong khi đó thì mua khô sẽ từ tháng 11 cho đến tháng 4 năm sau. Nhiệt độ trung bình ở đây sẽ là 22°C cho đến 25°C. Ở vùng Đông Trường Sơn sẽ có lương mưa từ 1.200 cho đến 1.750 mm, còn vùng Tây Trường Sơn sẽ từ 2.200 cho đến 2.500 mm.

Thời tiết tại Gia Lai

Mở rộng