Dự báo Thời tiết Quảng Trị

Mặt trời mọc 5:28 am Mặt trời lặn 6:28 pm
25.7°
Cảm giác như 26°

mây cụm

mây cụm
  • Độ ẩm 87.5%
  • Gió 2.4 m/s
  • Điểm ngưng 23.1°
  • UV 0

Thời tiết Quảng Trị theo giờ

11:00 pm

25.5° / 26.4°

weather

dewpoint 87 %

mây cụm

12:00 am

25.4° / 26.3°

weather

dewpoint 87 %

mây cụm

1:00 am

25° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mây cụm

2:00 am

25.2° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

3:00 am

25° / 26.8°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

4:00 am

26.8° / 27.2°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

5:00 am

26.7° / 27.2°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

6:00 am

25.7° / 26.3°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

7:00 am

27° / 26.1°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

8:00 am

28.5° / 31°

weather

dewpoint 78 %

mây đen u ám

9:00 am

27.4° / 30.8°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

10:00 am

26.7° / 26.9°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

11:00 am

27.3° / 27.2°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

12:00 pm

27.7° / 32°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

1:00 pm

29.4° / 33°

weather

dewpoint 73 %

mây đen u ám

2:00 pm

31.5° / 35.2°

weather

dewpoint 65 %

mây đen u ám

3:00 pm

31.2° / 36°

weather

dewpoint 63 %

mây đen u ám

4:00 pm

32.2° / 37.3°

weather

dewpoint 61 %

mây đen u ám

5:00 pm

32.9° / 37.6°

weather

dewpoint 64 %

mây đen u ám

6:00 pm

29.7° / 34.5°

weather

dewpoint 70 %

mây đen u ám

7:00 pm

27.1° / 30°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26° / 26.3°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

9:00 pm

26.1° / 27.1°

weather

dewpoint 89 %

mây cụm

10:00 pm

25.7° / 26.4°

weather

dewpoint 90 %

mây cụm

11:00 pm

25.6° / 26.3°

weather

dewpoint 90 %

mây cụm

12:00 am

25.3° / 26.1°

weather

dewpoint 90 %

mây cụm

1:00 am

25° / 26.1°

weather

dewpoint 89 %

mây cụm

2:00 am

26.2° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

3:00 am

26.5° / 26.8°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

4:00 am

26.2° / 26.8°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

5:00 am

26.6° / 26.5°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

6:00 am

26.3° / 26°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

7:00 am

27.9° / 30.6°

weather

dewpoint 77 %

mây đen u ám

8:00 am

30° / 33.5°

weather

dewpoint 70 %

mây đen u ám

9:00 am

30.6° / 34.4°

weather

dewpoint 66 %

mây đen u ám

10:00 am

31.7° / 36.1°

weather

dewpoint 61 %

mây đen u ám

11:00 am

33.5° / 38.4°

weather

dewpoint 56 %

mây đen u ám

12:00 pm

34.5° / 40.1°

weather

dewpoint 53 %

mây đen u ám

1:00 pm

34.3° / 40.8°

weather

dewpoint 53 %

mây đen u ám

2:00 pm

33.6° / 39°

weather

dewpoint 56 %

mưa nhẹ

3:00 pm

30.9° / 36.4°

weather

dewpoint 73 %

mưa nhẹ

4:00 pm

30° / 36°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

5:00 pm

29.4° / 35°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

6:00 pm

28° / 32.5°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26.5° / 26.8°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

8:00 pm

27° / 27.6°

weather

dewpoint 93 %

mây thưa

9:00 pm

25.6° / 26.2°

weather

dewpoint 94 %

mây cụm

10:00 pm

25.3° / 26.7°

weather

dewpoint 94 %

mây cụm

Dự báo thời tiết Quảng Trị những ngày tới

Hiện tại 19/07 mưa nhẹ 24.3° / 32.5°
T7 20/07 mưa nhẹ 25.4° / 32.7°
CN 21/07 mưa nhẹ 25° / 34.1°
T2 22/07 mây đen u ám 26.9° / 32.2°
T3 23/07 mây đen u ám 27.8° / 31.3°

Nhiệt độ và lượng mưa Quảng Trị những ngày tới

Chất lượng không khí tại Quảng Trị

Tốt

Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm

CO

260.35

NH3

1.17

NO

0

NO2

1.89

O3

12.7

PM2.5

0.82

PM10

1.16

SO2

0.29

Bình minh / Hoàng hôn

5:28 am
6:28 pm

Mục lục

Điều kiện khí hậu mang đặc trưng nhiệt đới gió mùa của tỉnh Quảng Trị, chịu ảnh hưởng của gió phơn Tây Nam và gió mùa Đông Bắc. Khí hậu chia thành 2 mùa: Mùa khô từ tháng 3 đến tháng 9, có sự xuất hiện của gió Tây Nam khô nóng khiến mức nhiệt tăng, độ ẩm giảm thấp. Từ tháng 10 đến tháng 2 năm sau, chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc kèm theo mưa nên dễ xảy ra lũ lụt.
Nhiệt độ trung bình hằng năm từ 240-250C ở vùng đồng bằng, 220-230C ở độ cao trên 500 m. Mùa lạnh có 3 tháng (12 và 1, 2 năm sau), nhiệt độ giảm dần, tháng lạnh nhất nhiệt độ xuống dưới 220C ở đồng bằng, dưới 200C ở độ cao trên 500 m. Mùa nóng từ tháng 5 đến tháng 8 nhiệt độ cao trung bình trên 280C, tháng nóng nhất từ tháng 6, 7, nhiệt độ tối cao có thể lên tới 400-420C. Biên độ nhiệt giữa các tháng trong năm chênh lệch 70-90C. Chế độ nhiệt độ trên địa bàn tỉnh thuận lợi cho phát triển thâm canh tăng vụ trong sản xuất nông nghiệp.

thời tiết quảng trị

Mở rộng