Dự báo Thời tiết Long An

Mặt trời mọc 5:41 am Mặt trời lặn 6:21 pm
24.8°
Cảm giác như 25°

mây đen u ám

mây đen u ám
  • Độ ẩm 97%
  • Gió 2.12 m/s
  • Điểm ngưng 23.4°
  • UV 0.12

Thời tiết Long An theo giờ

6:00 am

25° / 25.2°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

7:00 am

24.7° / 25.9°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

8:00 am

24.8° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

9:00 am

24.1° / 25.2°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

10:00 am

25.2° / 26.2°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

11:00 am

25.7° / 26.7°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

12:00 pm

25.3° / 26.3°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

1:00 pm

25.1° / 26.4°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

2:00 pm

25.9° / 27°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

3:00 pm

25.6° / 26.2°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

4:00 pm

26° / 26.6°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

5:00 pm

24.4° / 25.2°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

6:00 pm

24° / 25.5°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

7:00 pm

24° / 25.7°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

8:00 pm

24° / 25.2°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

9:00 pm

24.8° / 25.8°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

10:00 pm

24.8° / 25.5°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24.3° / 25.6°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

12:00 am

24.2° / 25.7°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

1:00 am

24.4° / 25.1°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

2:00 am

24.9° / 25.7°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

3:00 am

24.8° / 25.6°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

4:00 am

24.7° / 25.3°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

5:00 am

24.1° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

6:00 am

24.1° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

7:00 am

24.2° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

8:00 am

26.2° / 26.2°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

9:00 am

26.5° / 26.6°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

10:00 am

27.3° / 27.7°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

11:00 am

27.5° / 30.7°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

12:00 pm

27.7° / 27.2°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

1:00 pm

26° / 26.9°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

2:00 pm

26.3° / 26.3°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

3:00 pm

28° / 31°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

4:00 pm

28° / 27.3°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

5:00 pm

26.2° / 27.2°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

6:00 pm

25.2° / 26.9°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

7:00 pm

25.9° / 26.5°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

8:00 pm

25.9° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

9:00 pm

25.3° / 26.8°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

10:00 pm

24.7° / 25.1°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

11:00 pm

24.8° / 25.5°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

12:00 am

24.6° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

1:00 am

24.3° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

2:00 am

24.4° / 25.5°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

3:00 am

24.7° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

5:00 am

24.8° / 25.4°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Long An những ngày tới

Hiện tại 20/07 mưa nhẹ 24.1° / 26°
CN 21/07 mưa nhẹ 24.1° / 27°
T2 22/07 mưa nhẹ 24.3° / 31.6°
T3 23/07 mưa nhẹ 25.3° / 31.3°
T4 24/07 mưa nhẹ 26° / 29.3°

Nhiệt độ và lượng mưa Long An những ngày tới

Chất lượng không khí tại Long An

Khá

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

781.06

NH3

5.64

NO

0.19

NO2

12.34

O3

21.64

PM2.5

23.75

PM10

25.97

SO2

2.12

Bình minh / Hoàng hôn

5:41 am
6:21 pm

Mục lục

Long An là một tỉnh thuộc ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Long an thuộc khí hậu là nhiệt đới gió mùa cận xích đạo nên nhiệt ẩm sẽ phong phú và ánh nắng dồi dào. Nhiệt độ ở đây sẽ trung bình là từ 27,2°C cho đến 27,7°C. Thường rơi vào tháng 4 có nhiệt độ cao nhất sẽ là 28,9°C và tháng 1 sẽ có nhiệt độ trung bình thấp nhất sẽ là 25,2°C.

Lương mưa tại đây hàng năm sẽ có biến động từ 966 cho đến 1325 mm. Mùa mưa sẽ chiếm trên 70 cho đến 82% tổng lượng mưa cả năm. Mùa khô tại đây sẽ từ tháng 11 cho đến tháng 4 có gió mùa Đông Bắc với tần suất là 60- 70%. Còn mùa mưa sẽ là từ tháng 5 cho đến tháng 10 với tần suất là 70%.

Thời tiết tại Long An

Mở rộng