Chính sách bảo mật

Điều khoản và điều kiện chung

Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang thông tin dự báo thời tiết – Thời Tiết Ngày Mai và đã quan tâm đến các sản phẩm của chúng tôi. Bằng việc truy cập v trang web của chúng tôi ở địa chỉ URL / tên miền https://thoitietngaymai.org/ có nghĩa bạn là người dùng đã chấp nhận và đồng ý tuân theo các điều kiện và điều khoản của thông báo này. Nếu bạn không đồng ý với điều kiện hay điều khoản nào trong thông báo này, bạn nên ngừng truy cập và sử dụng website.

Chính sách Bảo vệ Quyền riêng tư (Bảo mật thông tin cá nhân)

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân và bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Trang web chúng tôi hoạt động tuân thủ theo điều luật hiện hành về bảo mật thông tin cá nhân và bảo vệ quyền riêng tư.

Thu thập và xử lý cá nhân

Chúng tôi sẽ không thu thập bất cứ thông tin cá nhân nào về người dùng (ví dụ như tên, tuổi, giới tính và thông tin liên lạc của bạn) qua website, trừ khi bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi những thông tin này (ví dụ như khi đăng ký, tham gia khảo sát,…). Thông tin cá nhân được thu thập từ bạn hoặc bạn cung cấp khi truy cập và sử dụng trang web sẽ chỉ được sử dụng cho những mục đích dưới đây:

  • Cho phép bạn truy cập hoặc sử dụng dịch vụ trên trang web
  • Nhận diện bạn khi bạn truy cập hoặc sử dụng trang web.
  • Nâng cao và cập nhật hồ sơ của chúng tôi liên quan đến những dịch vụ bạn đã yêu cầu và để thông báo cho bạn về những sản phẩm và dịch vụ mà bạn có thể quan tâm.

Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân nói trên cho bên thứ ba (ngoại trừ việc sử dụng, bảo mật hoặc chuyển giao với đơn vị khác thuộc phạm vi quyền hạn của Thời Tiết Ngày Mai).

Bất kể những điều đã đề cập trong điều khoản này, chúng tôi sẽ chỉ định các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba (bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ quản trị, sao lưu, thanh toán, quản lý thông tin và/hoặc các dịch vụ khác liên quan tới việc bảo trì, vận hành của trang web).

Địa chỉ giao thức Internet

Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ IP của bạn để cải thiện trải nghiệm trực tuyến của bạn và để duy trì hiệu suất của trang web.  Địa chỉ giao thức Internet của bạn có thể được sử dụng để nhận diện bạn và để thu thập thông tin nhân khẩu học diện rộng về đối tượng truy cập website , phục vụ cho việc phân tích dữ liệu và lên kế hoạch chiến lược của chúng tôi.

Cookie

Trang web của chúng tôi sử dụng một tính năng của trình duyệt, gọi là “cookie”. 

Nhằm cung cấp những nội dung dựa trên sở thích của bạn, cải thiện trải nghiệm người dùng trên website, bao gồm việc lưu thông tin đăng nhập và những mục đích tương tự khác. Bạn cũng có thể tắt cookie bằng cách thay đổi cài đặt của trình duyệt, tuy nhiên việc này có thể làm chậm hoặc chặn một số chức năng nhất định hay chặn việc truy cập đến một số phần nội dung cấu thành trang web.

Các liên kết bên ngoài

Trang web có thể chứa liên kết đến các trang web khác và chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, quản lý, hoặc bảo mật thông tin trên những trang web đó dưới bất kỳ hình thức nào.

Các biện pháp bảo mật

Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các biện pháp kỹ thuật và tổ chức cần thiết để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn không bị xóa sai / bất hợp pháp, bị thay đổi mà không được phép, chuyển giao hoặc công khai trái phép hay hủy thông tin.

Chúng tôi cam kết thực hiện mọi biện pháp kỹ thuật và tổ chức cần thiết để đảm bảo bảo vệ thông tin cá nhân của bạn không bị xoá sai,  không bị thay đổi, chuyển giao, hoặc công khai trái phép hay huỷ.

Các điều khoản và điều kiện khác

Chúng tôi được quyền thay đổi bất kỳ phần nào trong chính sách này.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến chính sách bảo mật dữ liệu của website chúng tôi, người dùng có thể gửi thông tin cho đơn vị phụ trách của chúng tôi tại địa chỉ [email protected].