Dự báo Thời tiết Bình Thuận

Mặt trời mọc 5:32 am Mặt trời lặn 6:14 pm
30.1°
Cảm giác như 35°

mưa nhẹ

mưa nhẹ
  • Độ ẩm 73.7%
  • Gió 6.24 m/s
  • Điểm ngưng 24.9°
  • UV 4.97

Thời tiết Bình Thuận theo giờ

3:00 pm

30.3° / 35.8°

weather

dewpoint 73 %

mây cụm

4:00 pm

30.5° / 35.5°

weather

dewpoint 74 %

mây cụm

5:00 pm

29.4° / 34.7°

weather

dewpoint 77 %

mây cụm

6:00 pm

28.1° / 32.5°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

7:00 pm

27.5° / 30.7°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26.6° / 26.2°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26.1° / 26.4°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

10:00 pm

26.7° / 26.8°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

11:00 pm

26.6° / 27.8°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

12:00 am

25° / 26.8°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

1:00 am

26° / 26.7°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

2:00 am

25° / 26.2°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

3:00 am

25.8° / 26.8°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

4:00 am

25.5° / 27°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

5:00 am

25.2° / 26.5°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

6:00 am

25.6° / 27°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

7:00 am

25.9° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

8:00 am

26.9° / 27.5°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

9:00 am

27.9° / 29.3°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

10:00 am

28.9° / 31.7°

weather

dewpoint 76 %

mây đen u ám

11:00 am

29.6° / 33.4°

weather

dewpoint 71 %

mưa nhẹ

12:00 pm

29.8° / 33.3°

weather

dewpoint 72 %

mưa nhẹ

1:00 pm

28.6° / 31.8°

weather

dewpoint 77 %

mây đen u ám

2:00 pm

27.5° / 29°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

3:00 pm

26.1° / 26.2°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

4:00 pm

26.1° / 28°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

5:00 pm

26.5° / 27.7°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25° / 26.7°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25.8° / 26.2°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25.4° / 26.4°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25.8° / 26.7°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

10:00 pm

25.3° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

11:00 pm

25.7° / 26.1°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

12:00 am

25.7° / 26.9°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

1:00 am

24.3° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

2:00 am

24.6° / 25.4°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

3:00 am

24.5° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

4:00 am

24.8° / 25.7°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

5:00 am

24.5° / 25.9°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

6:00 am

25.2° / 26.5°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

7:00 am

25.3° / 26.4°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

8:00 am

26.2° / 26.4°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

9:00 am

27.3° / 30.6°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

10:00 am

29.9° / 33.4°

weather

dewpoint 69 %

mây đen u ám

11:00 am

31.9° / 35.4°

weather

dewpoint 61 %

mây đen u ám

12:00 pm

32.8° / 36.6°

weather

dewpoint 59 %

mây đen u ám

1:00 pm

32.9° / 36.1°

weather

dewpoint 59 %

mây đen u ám

2:00 pm

32.8° / 36°

weather

dewpoint 61 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Bình Thuận những ngày tới

Hiện tại 18/07 mưa nhẹ 25.6° / 31.8°
T6 19/07 mưa nhẹ 25.5° / 29.8°
T7 20/07 mưa nhẹ 25° / 33°
CN 21/07 mưa nhẹ 25.9° / 31.8°
T2 22/07 mưa nhẹ 25.8° / 30.7°

Nhiệt độ và lượng mưa Bình Thuận những ngày tới

Chất lượng không khí tại Bình Thuận

Khá

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

500.68

NH3

1.03

NO

0.13

NO2

2.83

O3

67.23

PM2.5

13.22

PM10

13.72

SO2

0.54

Bình minh / Hoàng hôn

5:32 am
6:14 pm

Mục lục

Tỉnh Bình Thuận nằm trong khu vực khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, nhiều nắng, nhiều gió, không có mùa đông và khô hạn nhất cả nước. Khí hậu ở đây phân hóa thành 2 mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa thường bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 10, mùa khô bắt đầu từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau.

Nơi đây có nhiệt độ trung bình hằng năm là 27°C, lượng mưa trung bình là 1.024 mm, độ ẩm tương đối 79% và tổng số giờ nắng 2.459 giờ/năm. Là khu vực có độ nắng rất dồi dào cả về lượng và chất, cùng với nhiệt độ ôn hòa, lượng mưa ít và tập trung đã tạo ưu thế về mặt khí hậu có giá trị tốt đối với việc tổ chức các hoạt động du lịch quanh năm.

thời tiết bình thuận

Mở rộng