Dự báo Thời tiết Bình Thuận

Mặt trời mọc 5:33 am Mặt trời lặn 6:14 pm
24.8°
Cảm giác như 25°

mây đen u ám

mây đen u ám
  • Độ ẩm 94.4%
  • Gió 4.72 m/s
  • Điểm ngưng 23.9°
  • UV 0.05

Thời tiết Bình Thuận theo giờ

6:00 am

24.8° / 25.8°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

7:00 am

24° / 25.6°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

8:00 am

24.6° / 25.6°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

9:00 am

25.2° / 25.9°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

10:00 am

25.4° / 26.2°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

11:00 am

25.8° / 26.7°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

12:00 pm

25.1° / 26.3°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

1:00 pm

25.9° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

2:00 pm

25.1° / 26.4°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

3:00 pm

25.4° / 26.3°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

4:00 pm

25.8° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

5:00 pm

25.9° / 26.7°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26° / 26.7°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

7:00 pm

24.4° / 25.6°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

8:00 pm

24.7° / 25.1°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

9:00 pm

24.3° / 25.5°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

10:00 pm

24.2° / 25.9°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

11:00 pm

24.9° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

12:00 am

24.1° / 25.4°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

1:00 am

24.9° / 25.6°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

2:00 am

25° / 25.6°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

3:00 am

24.6° / 25.6°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

4:00 am

24.4° / 25.1°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

5:00 am

24.9° / 25.3°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

6:00 am

25° / 25.4°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

7:00 am

25.6° / 26.2°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

8:00 am

26.5° / 27.7°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

9:00 am

27° / 27°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

10:00 am

27.8° / 27.9°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

11:00 am

28.5° / 31.6°

weather

dewpoint 77 %

mây đen u ám

12:00 pm

29.5° / 33.4°

weather

dewpoint 71 %

mây đen u ám

1:00 pm

29.8° / 33.8°

weather

dewpoint 71 %

mây đen u ám

2:00 pm

29.6° / 34.4°

weather

dewpoint 73 %

mây đen u ám

3:00 pm

30.3° / 34.6°

weather

dewpoint 70 %

mưa nhẹ

4:00 pm

29.2° / 34.2°

weather

dewpoint 72 %

mưa nhẹ

5:00 pm

28° / 33.2°

weather

dewpoint 78 %

mưa nhẹ

6:00 pm

28° / 31°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

7:00 pm

26.3° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

8:00 pm

26.1° / 27.6°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

9:00 pm

26.3° / 27.6°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

10:00 pm

26.7° / 27.1°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

11:00 pm

26° / 27.4°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

12:00 am

25.2° / 26.1°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

1:00 am

25.5° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

2:00 am

25.2° / 26.4°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

3:00 am

25.2° / 26.9°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

4:00 am

24.2° / 25.8°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

5:00 am

24.7° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây cụm

Dự báo thời tiết Bình Thuận những ngày tới

Hiện tại 20/07 mưa nhẹ 24° / 25°
CN 21/07 mưa nhẹ 24.6° / 30.1°
T2 22/07 mưa nhẹ 24° / 32°
T3 23/07 mây đen u ám 24.6° / 31.4°
T4 24/07 mây đen u ám 25.7° / 31.5°

Nhiệt độ và lượng mưa Bình Thuận những ngày tới

Chất lượng không khí tại Bình Thuận

Khá

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

600.82

NH3

0.81

NO

0

NO2

5.57

O3

21.1

PM2.5

17.48

PM10

17.93

SO2

0.64

Bình minh / Hoàng hôn

5:33 am
6:14 pm

Mục lục

Tỉnh Bình Thuận nằm trong khu vực khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, nhiều nắng, nhiều gió, không có mùa đông và khô hạn nhất cả nước. Khí hậu ở đây phân hóa thành 2 mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa thường bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 10, mùa khô bắt đầu từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau.

Nơi đây có nhiệt độ trung bình hằng năm là 27°C, lượng mưa trung bình là 1.024 mm, độ ẩm tương đối 79% và tổng số giờ nắng 2.459 giờ/năm. Là khu vực có độ nắng rất dồi dào cả về lượng và chất, cùng với nhiệt độ ôn hòa, lượng mưa ít và tập trung đã tạo ưu thế về mặt khí hậu có giá trị tốt đối với việc tổ chức các hoạt động du lịch quanh năm.

thời tiết bình thuận

Mở rộng