Dự báo Thời tiết Trà Vinh

Mặt trời mọc 5:42 am Mặt trời lặn 6:19 pm
24.6°
Cảm giác như 25°

mây đen u ám

mây đen u ám
  • Độ ẩm 96%
  • Gió 2.13 m/s
  • Điểm ngưng 23.1°
  • UV 0

Thời tiết Trà Vinh theo giờ

6:00 am

24.6° / 25.6°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

8:00 am

24.6° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

9:00 am

25.9° / 26.6°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

10:00 am

25.3° / 26.2°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

11:00 am

26.9° / 27.9°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

12:00 pm

26° / 27.9°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

1:00 pm

26.4° / 27.3°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

2:00 pm

26.5° / 27.5°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

3:00 pm

25.2° / 27°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

4:00 pm

25.8° / 26.4°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

5:00 pm

25.2° / 26.9°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25.2° / 26.4°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25.3° / 26.3°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 26.8°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

9:00 pm

25.8° / 26.4°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

10:00 pm

24.4° / 25.6°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

11:00 pm

24.4° / 25.9°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

12:00 am

24.2° / 25.1°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

1:00 am

24.5° / 25.3°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

2:00 am

24.2° / 25.8°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 25.8°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

4:00 am

24.5° / 25.8°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

5:00 am

24.6° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

6:00 am

26° / 25.4°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

7:00 am

26° / 26.3°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

8:00 am

26.5° / 27.6°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

9:00 am

25.8° / 26.4°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

10:00 am

25.2° / 26.5°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

11:00 am

26.7° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

12:00 pm

26.9° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

1:00 pm

27.9° / 29.9°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

2:00 pm

27.8° / 29.2°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

3:00 pm

26.1° / 26.3°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

4:00 pm

25.4° / 26.7°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

5:00 pm

25° / 26.5°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

6:00 pm

25.6° / 26.8°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

7:00 pm

25.7° / 26.3°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

8:00 pm

26° / 26.1°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

9:00 pm

25.5° / 26.4°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

10:00 pm

25.6° / 26.7°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

11:00 pm

25.7° / 26.1°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

12:00 am

25.9° / 25.1°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

1:00 am

25.1° / 25.4°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

2:00 am

24.1° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

3:00 am

24.5° / 25.7°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

4:00 am

25° / 25.2°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

5:00 am

25.9° / 25.6°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Trà Vinh những ngày tới

Hiện tại 20/07 mưa vừa 24.2° / 26.6°
CN 21/07 mưa nhẹ 24.9° / 27.5°
T2 22/07 mưa nhẹ 24.3° / 30.3°
T3 23/07 mây đen u ám 25.9° / 29.4°
T4 24/07 mây đen u ám 25.5° / 31.5°

Nhiệt độ và lượng mưa Trà Vinh những ngày tới

Chất lượng không khí tại Trà Vinh

Trung bình

Không tốt cho người nhạy cảm. Nhóm người nhạy cảm có thể chịu ảnh hưởng sức khỏe. Số đông không có nguy cơ bị tác động.

CO

807.76

NH3

6.84

NO

0.03

NO2

10.8

O3

18.06

PM2.5

26.92

PM10

30.11

SO2

1.24

Bình minh / Hoàng hôn

5:42 am
6:19 pm