Dự báo Thời tiết Bình Phước

Mặt trời mọc 5:37 am Mặt trời lặn 6:19 pm
26°
Cảm giác như 26°

mây đen u ám

mây đen u ám
  • Độ ẩm 98.2%
  • Gió 0.7 m/s
  • Điểm ngưng 25°
  • UV 0.28

Thời tiết Bình Phước theo giờ

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

9:00 am

25.5° / 26.4°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

10:00 am

25.3° / 26°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

11:00 am

25.2° / 26.1°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

12:00 pm

26° / 26.9°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

1:00 pm

26.5° / 27.1°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

2:00 pm

25° / 26.1°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

3:00 pm

24.3° / 25.6°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

4:00 pm

24.4° / 25.9°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

5:00 pm

24.5° / 25.9°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

6:00 pm

24.9° / 26°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

7:00 pm

24° / 25.1°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

8:00 pm

23.5° / 24.2°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

9:00 pm

23.6° / 24.9°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

10:00 pm

24° / 24.4°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

11:00 pm

23° / 24.6°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

12:00 am

23.5° / 24.5°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

1:00 am

23.6° / 24.1°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

2:00 am

23° / 24.8°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

3:00 am

23.1° / 24.2°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

4:00 am

23.2° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

5:00 am

23.4° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

6:00 am

23.4° / 24.5°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

7:00 am

23.3° / 24.7°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

8:00 am

23.8° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

9:00 am

25° / 25.9°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

10:00 am

25.7° / 26.1°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

11:00 am

27.3° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

12:00 pm

27.1° / 31.3°

weather

dewpoint 87 %

mưa vừa

1:00 pm

27.7° / 31.4°

weather

dewpoint 88 %

mưa vừa

2:00 pm

27.5° / 31°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

3:00 pm

27.2° / 31.4°

weather

dewpoint 89 %

mưa vừa

4:00 pm

27.5° / 31.2°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

5:00 pm

27° / 26.8°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

6:00 pm

25.2° / 26.6°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25° / 26.3°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

8:00 pm

24° / 25.5°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

9:00 pm

24.8° / 26°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24.8° / 24.8°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

11:00 pm

23.2° / 24.7°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

12:00 am

23.1° / 24.4°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

1:00 am

23° / 24.2°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

2:00 am

23.3° / 24.5°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

3:00 am

23.5° / 24.5°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

4:00 am

23.2° / 24.4°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

5:00 am

22.7° / 23.5°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

6:00 am

23.8° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Bình Phước những ngày tới

Hiện tại 20/07 mưa vừa 23.3° / 26.2°
CN 21/07 mưa vừa 23.3° / 27°
T2 22/07 mưa nhẹ 22.4° / 29.7°
T3 23/07 mưa nhẹ 23.6° / 30.9°
T4 24/07 mưa nhẹ 23.6° / 29.3°

Nhiệt độ và lượng mưa Bình Phước những ngày tới

Chất lượng không khí tại Bình Phước

Kém

Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.

CO

988.01

NH3

2.38

NO

2.88

NO2

28.1

O3

10.19

PM2.5

52.38

PM10

54.25

SO2

2.8

Bình minh / Hoàng hôn

5:37 am
6:19 pm

Mục lục

Thời tiết tại Bình Phước nằm ở nơi có nhiệt độ cao liên tục trong suốt 12 tháng. Nhiệt độ trung bình hằng năm của các khu vực trong tỉnh là 23 – 26,3 °C, nhiệt độ tháng cao nhất (tháng 4) ở Đồng Xoài là 28,3 °C, ở Phước Long là 27,6 °C và tháng thấp nhất (tháng 12) ở Đồng Xoài là 24,6 °C, ở Phước Long là 23,9 °C. Chênh lệch nhiệt độ chung giữa tháng nóng nhất và tháng lạnh nhất là 3,7 °C.

Nắng nóng biến động khá mạnh, ở Đồng Xoài nhiệt độ cao nhất (Tx) lên tới 40,6 °C, nhiệt độ thấp nhất (Tn) xuống tới 11,9 °C; Tuy nhiên, tần suất xuất hiện thấp, cứ sau 30-40 năm.

Nhìn chung, thời tiết tại Bình Phước mang đặc điểm nhiệt đới cận xích đạo gió mùa với nhiệt độ cao và phân bố khá đều ở một số thời điểm trong năm. Lượng mưa khá lớn (phổ biến 2.150 mm) và lượng mưa  phân bố theo mùa rõ rệt.

Thời tiết tại Bình Phước Thời tiết tại Bình Phước

Mở rộng