Dự báo thời tiết Nam Định theo giờ

 • 7:00 am T4
  25.9°
  Cảm giác như 26.5°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   4.52 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T4
  25.3°
  Cảm giác như 26.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   2.96 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T4
  25.7°
  Cảm giác như 27°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   3.31 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am T4
  26°
  Cảm giác như 27.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   2.53 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am T4
  26.5°
  Cảm giác như 26.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   1.71 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 pm T4
  26.8°
  Cảm giác như 26.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   1.15 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 1:00 pm T4
  26.8°
  Cảm giác như 26.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.39 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 2:00 pm T4
  26.3°
  Cảm giác như 27.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.85 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 3:00 pm T4
  26.3°
  Cảm giác như 27.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   2.04 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 pm T4
  25.1°
  Cảm giác như 26.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   2.3 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm T4
  25.6°
  Cảm giác như 27.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   2.58 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm T4
  25.8°
  Cảm giác như 26.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   2.65 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 7:00 pm T4
  25.4°
  Cảm giác như 28°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   2.18 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 8:00 pm T4
  25.8°
  Cảm giác như 26.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.62 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 9:00 pm T4
  25.9°
  Cảm giác như 27.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.37 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 10:00 pm T4
  26.7°
  Cảm giác như 27.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.44 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 11:00 pm T4
  26.6°
  Cảm giác như 27.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.11 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 12:00 am T5
  26°
  Cảm giác như 27.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.43 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T5
  25°
  Cảm giác như 27.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.64 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T5
  26°
  Cảm giác như 26.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.35 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T5
  25.1°
  Cảm giác như 26.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.6 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T5
  25.9°
  Cảm giác như 26.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.74 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T5
  25.2°
  Cảm giác như 26.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.8 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T5
  25.8°
  Cảm giác như 26.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.99 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T5
  26°
  Cảm giác như 26.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   2.53 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 8:00 am T5
  28°
  Cảm giác như 27.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   2.86 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 9:00 am T5
  27°
  Cảm giác như 31.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   3.18 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 10:00 am T5
  29°
  Cảm giác như 32.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   2.84 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 11:00 am T5
  29.5°
  Cảm giác như 36.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   2.82 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 12:00 pm T5
  31.6°
  Cảm giác như 38.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   2.69 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 1:00 pm T5
  31.8°
  Cảm giác như 38.6°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   2.36 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 2:00 pm T5
  31.7°
  Cảm giác như 38.1°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   2 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 3:00 pm T5
  31.8°
  Cảm giác như 38.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   1.97 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 4:00 pm T5
  32.1°
  Cảm giác như 39.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   1.73 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 5:00 pm T5
  31.1°
  Cảm giác như 38.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   1.18 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 6:00 pm T5
  30.5°
  Cảm giác như 37.7°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   1.13 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 7:00 pm T5
  28.1°
  Cảm giác như 34.1°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   2.02 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 8:00 pm T5
  27.8°
  Cảm giác như 32.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   2.53 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 9:00 pm T5
  28°
  Cảm giác như 31.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   2.84 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 10:00 pm T5
  27.7°
  Cảm giác như 30.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   2.92 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 11:00 pm T5
  28°
  Cảm giác như 27.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   2.47 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 12:00 am T6
  27.2°
  Cảm giác như 30.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.92 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 1:00 am T6
  27.3°
  Cảm giác như 30.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   1.62 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 2:00 am T6
  27.6°
  Cảm giác như 30.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   1.58 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 3:00 am T6
  27.6°
  Cảm giác như 27.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   1.54 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 4:00 am T6
  27.6°
  Cảm giác như 27.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.43 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 5:00 am T6
  26.5°
  Cảm giác như 26.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.39 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 6:00 am T6
  27.5°
  Cảm giác như 30.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   1.5 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Nam Định trong 12h tới