Dự báo thời tiết Huyện Bắc Sơn - Lạng Sơn 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

995 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:36 pm

sức gió
Gió
2.23 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

995 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:36 pm

sức gió
Gió
2.17 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

996 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:23 am / 6:35 pm

sức gió
Gió
2.32 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

57%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

999 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:23 am / 6:35 pm

sức gió
Gió
2.41 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:23 am / 6:34 pm

sức gió
Gió
2.2 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

95%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:24 am / 6:34 pm

sức gió
Gió
2.59 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:24 am / 6:33 pm

sức gió
Gió
2.24 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:33 pm

sức gió
Gió
2.62 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:32 pm

sức gió
Gió
2.78 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:32 pm

sức gió
Gió
2.79 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:26 am / 6:31 pm

sức gió
Gió
2.3 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:26 am / 6:31 pm

sức gió
Gió
2.45 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:30 pm

sức gió
Gió
2.71 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

999 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:30 pm

sức gió
Gió
2.72 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:29 pm

sức gió
Gió
2 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

84%