Dự báo thời tiết Huyện Trùng Khánh - Cao Bằng theo giờ

 • 6:00 am T4
  25.1°
  Cảm giác như 26.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.46 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T4
  25.3°
  Cảm giác như 26.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.41 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T4
  25.3°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.23 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 9:00 am T4
  25.7°
  Cảm giác như 26.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.15 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 10:00 am T4
  26.8°
  Cảm giác như 28°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.19 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 11:00 am T4
  27.8°
  Cảm giác như 27.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.23 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 12:00 pm T4
  27.8°
  Cảm giác như 32.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.19 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 1:00 pm T4
  28°
  Cảm giác như 35°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   1.07 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 2:00 pm T4
  28.9°
  Cảm giác như 35°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   0.79 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 3:00 pm T4
  29.4°
  Cảm giác như 36°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.29 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 4:00 pm T4
  29.7°
  Cảm giác như 36.4°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.21 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 5:00 pm T4
  29.4°
  Cảm giác như 36.2°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   0.99 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 6:00 pm T4
  27.4°
  Cảm giác như 33.8°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   0.96 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 7:00 pm T4
  26.5°
  Cảm giác như 27.4°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.02 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 pm T4
  25.3°
  Cảm giác như 27.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   1.06 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm T4
  25.2°
  Cảm giác như 26.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   1.16 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm T4
  25.9°
  Cảm giác như 26.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   1.32 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T4
  25.9°
  Cảm giác như 26.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   1.5 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T5
  25.5°
  Cảm giác như 26.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   1.45 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T5
  25°
  Cảm giác như 26.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   1.41 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T5
  25°
  Cảm giác như 26.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   1.34 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T5
  24.6°
  Cảm giác như 25°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   1.27 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T5
  24.3°
  Cảm giác như 26°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   1.17 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T5
  24.6°
  Cảm giác như 25°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   1.09 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T5
  26°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.88 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T5
  26.7°
  Cảm giác như 26.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.82 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T5
  28.3°
  Cảm giác như 33.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.09 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 9:00 am T5
  30.8°
  Cảm giác như 37.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   1.62 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 10:00 am T5
  31.6°
  Cảm giác như 38°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   1.59 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am T5
  33.3°
  Cảm giác như 40°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   1.32 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 pm T5
  34.7°
  Cảm giác như 41.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   1.72 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 pm T5
  35°
  Cảm giác như 41.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   1.69 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 pm T5
  34.5°
  Cảm giác như 41.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   1.39 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 pm T5
  35.1°
  Cảm giác như 42.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   1.78 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 pm T5
  34°
  Cảm giác như 41.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   1.93 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm T5
  32.7°
  Cảm giác như 39.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   1.17 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 6:00 pm T5
  29.4°
  Cảm giác như 36.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   0.36 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 7:00 pm T5
  28.2°
  Cảm giác như 32.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   0.25 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 pm T5
  27.1°
  Cảm giác như 31°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   0.21 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T5
  27.7°
  Cảm giác như 30.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   0.38 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T5
  27.4°
  Cảm giác như 27.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   0.73 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T5
  26.2°
  Cảm giác như 26.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   0.44 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T6
  26.7°
  Cảm giác như 26.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   0.53 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T6
  26.7°
  Cảm giác như 27.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   0.81 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T6
  25.8°
  Cảm giác như 26.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   0.87 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T6
  25.3°
  Cảm giác như 26.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.05 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T6
  25.1°
  Cảm giác như 26.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.22 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T6
  25°
  Cảm giác như 26°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.14 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Trùng Khánh - Cao Bằng trong 12h tới