Dự báo thời tiết Nghĩa Lộ - Yên Bái 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/30°

áp suất
Áp suất

997 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:43 pm

sức gió
Gió
2.2 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

69%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/30°

áp suất
Áp suất

997 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:43 pm

sức gió
Gió
1.83 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

66%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

39°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/33°

áp suất
Áp suất

997 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:42 pm

sức gió
Gió
1.99 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

44%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

áp suất
Áp suất

1000 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:42 pm

sức gió
Gió
1.55 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

69%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:42 pm

sức gió
Gió
1.87 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

99%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:41 pm

sức gió
Gió
1 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:41 pm

sức gió
Gió
0.88 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:40 pm

sức gió
Gió
1.22 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:40 pm

sức gió
Gió
0.9 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
1.63 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
1.43 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
1.41 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
1.6 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

94%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1000 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:37 pm

sức gió
Gió
1.85 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

96%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:36 pm

sức gió
Gió
1.15 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

70%