Dự báo thời tiết Huyện Văn Yên - Yên Bái theo giờ

 • 7:00 am T4
  26.4°
  Cảm giác như 27.5°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.21 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 8:00 am T4
  26.7°
  Cảm giác như 27.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.47 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 9:00 am T4
  26.9°
  Cảm giác như 27.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.77 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 10:00 am T4
  26.7°
  Cảm giác như 27.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.62 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 11:00 am T4
  26.2°
  Cảm giác như 26.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.81 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 12:00 pm T4
  27.8°
  Cảm giác như 31.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   0.58 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 1:00 pm T4
  27.7°
  Cảm giác như 31.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   0.46 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 2:00 pm T4
  28°
  Cảm giác như 31.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.48 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 3:00 pm T4
  26.4°
  Cảm giác như 26°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   0.38 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 4:00 pm T4
  26.2°
  Cảm giác như 26.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.45 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 5:00 pm T4
  27.5°
  Cảm giác như 32°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   0.63 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 6:00 pm T4
  27.3°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.9 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 7:00 pm T4
  26.5°
  Cảm giác như 26°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.96 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 8:00 pm T4
  26.2°
  Cảm giác như 27.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.7 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm T4
  26.1°
  Cảm giác như 27.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.8 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm T4
  26.9°
  Cảm giác như 27.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   0.85 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T4
  26.3°
  Cảm giác như 27.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   0.69 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T5
  25.3°
  Cảm giác như 26.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.4 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T5
  25°
  Cảm giác như 26.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.66 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T5
  25.1°
  Cảm giác như 26.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   0.85 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T5
  25°
  Cảm giác như 26.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   0.73 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T5
  25.4°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.01 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T5
  25.3°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   0.84 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T5
  25.7°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.87 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T5
  26.7°
  Cảm giác như 26.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   0.97 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T5
  28.1°
  Cảm giác như 32.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   0.82 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 9:00 am T5
  30.5°
  Cảm giác như 36.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   0.97 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am T5
  32.5°
  Cảm giác như 38.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   1.21 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am T5
  32.1°
  Cảm giác như 39.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   1.04 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 pm T5
  33.7°
  Cảm giác như 40.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   0.85 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 pm T5
  34.9°
  Cảm giác như 41.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   0.89 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 pm T5
  35.9°
  Cảm giác như 43°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   1.15 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 pm T5
  34.8°
  Cảm giác như 41.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   1.27 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 4:00 pm T5
  34°
  Cảm giác như 40.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   1 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 5:00 pm T5
  32.7°
  Cảm giác như 39.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   1.63 m/s
  • Điểm ngưng
   27 °
 • 6:00 pm T5
  30.1°
  Cảm giác như 37.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   1.53 m/s
  • Điểm ngưng
   27 °
 • 7:00 pm T5
  29°
  Cảm giác như 36.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   1.42 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 8:00 pm T5
  29.9°
  Cảm giác như 36°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   1.53 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 9:00 pm T5
  28.8°
  Cảm giác như 33.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.52 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 10:00 pm T5
  27.5°
  Cảm giác như 31.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.38 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 11:00 pm T5
  27.8°
  Cảm giác như 30.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.12 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 12:00 am T6
  27.9°
  Cảm giác như 27.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   0.79 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T6
  26.9°
  Cảm giác như 26.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   0.92 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T6
  26.7°
  Cảm giác như 26°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.18 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T6
  26.3°
  Cảm giác như 26.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.26 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T6
  26.9°
  Cảm giác như 26.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   1.34 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T6
  26.8°
  Cảm giác như 26.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   1.45 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T6
  26.9°
  Cảm giác như 26.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.52 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Văn Yên - Yên Bái trong 12h tới