Dự báo thời tiết Huyện Lục Yên - Yên Bái 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:45 pm

sức gió
Gió
2.34 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

65%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:45 pm

sức gió
Gió
1.49 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:44 pm

sức gió
Gió
1.31 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:44 pm

sức gió
Gió
1.25 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

94%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:44 pm

sức gió
Gió
1.25 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

94%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:44 pm

sức gió
Gió
1.48 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:43 pm

sức gió
Gió
1.5 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:43 pm

sức gió
Gió
1.33 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:42 pm

sức gió
Gió
1.56 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:42 pm

sức gió
Gió
2.18 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:42 pm

sức gió
Gió
1.84 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

78%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:41 pm

sức gió
Gió
1.65 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:41 pm

sức gió
Gió
1.44 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:40 pm

sức gió
Gió
1.12 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:40 pm

sức gió
Gió
1.38 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

77%