Dự báo thời tiết Phúc Yên - Vĩnh Phúc 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

áp suất
Áp suất

996 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:40 pm

sức gió
Gió
2.34 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/31°

áp suất
Áp suất

996 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
2.23 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

38°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/32°

áp suất
Áp suất

996 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
2.41 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

50%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/31°

áp suất
Áp suất

1000 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
1.86 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

68%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
1.91 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

96%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
1.53 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:37 pm

sức gió
Gió
1.21 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:37 pm

sức gió
Gió
1.52 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:36 pm

sức gió
Gió
1.64 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:36 pm

sức gió
Gió
1.85 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:35 pm

sức gió
Gió
1.46 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:35 pm

sức gió
Gió
1.73 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:34 pm

sức gió
Gió
2.04 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

áp suất
Áp suất

1000 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:34 pm

sức gió
Gió
2.5 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:33 pm

sức gió
Gió
1.29 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

70%