Dự báo thời tiết Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc 20 ngày tới

31 °/27 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

2.66 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

2.07 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

1.34 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

1.81 m/s

Gió

92%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

1.49 m/s

Gió

91%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

1.67 m/s

Gió

88%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

1.87 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

2.27 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

36 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

999 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

2.57 m/s

Gió

58%

Độ ẩm

35 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

998 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

2.47 m/s

Gió

58%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

999 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

1.63 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

2 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

1.78 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

1.98 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

2.08 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

1.94 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

1.85 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

2.01 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

28 °/27°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

2.07 m/s

Gió

91%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

26 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

2.03 m/s

Gió

72%

Độ ẩm