Dự báo thời tiết Tuyên Quang 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

997 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:42 pm

sức gió
Gió
1.79 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/30°

áp suất
Áp suất

997 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:42 pm

sức gió
Gió
1.53 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

64%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

38°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/32°

áp suất
Áp suất

996 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:42 pm

sức gió
Gió
2.03 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

42%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

áp suất
Áp suất

1000 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:41 pm

sức gió
Gió
1.49 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

74%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:41 pm

sức gió
Gió
2.07 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

99%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:40 pm

sức gió
Gió
1.16 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

94%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:40 pm

sức gió
Gió
0.88 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
1.48 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
0.95 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
1.91 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
1.71 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:37 pm

sức gió
Gió
1.73 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:37 pm

sức gió
Gió
1.87 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

94%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1000 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:36 pm

sức gió
Gió
1.85 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

95%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:36 pm

sức gió
Gió
1.01 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

77%