Dự báo thời tiết Huyện Gò Công Đông - Tiền Giang theo giờ

 • 6:00 am T4
  26°
  Cảm giác như 26.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   2.7 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T4
  26.8°
  Cảm giác như 26.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   2.53 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T4
  26.7°
  Cảm giác như 26.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   3.16 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T4
  28.2°
  Cảm giác như 31.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   4.57 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am T4
  30.3°
  Cảm giác như 34.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   5.22 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T4
  31.2°
  Cảm giác như 35.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   5.11 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm T4
  31°
  Cảm giác như 35°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   4.66 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 pm T4
  34°
  Cảm giác như 37°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   5.9 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 pm T4
  32.4°
  Cảm giác như 37.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   5.72 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm T4
  32.9°
  Cảm giác như 37.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   5.67 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm T4
  32°
  Cảm giác như 36.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   5.52 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm T4
  31°
  Cảm giác như 34.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   5.23 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm T4
  29°
  Cảm giác như 31.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   4.87 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T4
  27.5°
  Cảm giác như 29.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   4.16 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T4
  27.5°
  Cảm giác như 28°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   4 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T4
  26.5°
  Cảm giác như 26.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   3.97 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T4
  26.9°
  Cảm giác như 26.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   3.5 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T4
  27°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   3.29 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T5
  26.2°
  Cảm giác như 27.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   3.24 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T5
  26.6°
  Cảm giác như 26.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   3.46 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T5
  26°
  Cảm giác như 26.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   3.62 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T5
  25.1°
  Cảm giác như 26.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   3.58 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T5
  25.7°
  Cảm giác như 26.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   3.82 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T5
  26.6°
  Cảm giác như 26.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   3.98 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T5
  26.9°
  Cảm giác như 27.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   3.77 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T5
  26.2°
  Cảm giác như 26.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   3.79 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T5
  27.6°
  Cảm giác như 29.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   3.95 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T5
  27°
  Cảm giác như 30.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   4.19 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am T5
  27.9°
  Cảm giác như 30.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   4.15 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am T5
  29.1°
  Cảm giác như 33.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   5.33 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 pm T5
  32°
  Cảm giác như 36.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   6.37 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 pm T5
  30.5°
  Cảm giác như 36.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   6.04 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 pm T5
  31°
  Cảm giác như 35.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   5.85 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 3:00 pm T5
  29°
  Cảm giác như 35°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   6.18 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 4:00 pm T5
  28.2°
  Cảm giác như 33.7°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   5.9 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 5:00 pm T5
  27.6°
  Cảm giác như 30.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   5.46 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm T5
  26°
  Cảm giác như 26.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   4.97 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm T5
  26°
  Cảm giác như 26.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   4.63 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T5
  26.5°
  Cảm giác như 26.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   4.42 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T5
  26°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   4.15 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T5
  25.1°
  Cảm giác như 26.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   4.25 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T5
  25.2°
  Cảm giác như 26.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   4.2 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T6
  26.4°
  Cảm giác như 26.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   4.28 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T6
  26.5°
  Cảm giác như 27.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   4.25 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T6
  26.9°
  Cảm giác như 27.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   4.26 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T6
  26.7°
  Cảm giác như 27.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   4.08 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T6
  25.7°
  Cảm giác như 26.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   3.84 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T6
  25.3°
  Cảm giác như 26.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   3.95 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Gò Công Đông - Tiền Giang trong 12h tới