Dự báo thời tiết Huyện Chợ Gạo - Tiền Giang 20 ngày tới

27 °/27 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

6.6 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

2.94 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

2.89 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

2.73 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

2.24 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

2.22 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

1.38 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

3.91 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

4.61 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

5.57 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

6.01 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

5.21 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

5.41 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

5.25 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

6.06 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

6.62 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

6.79 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

5.53 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

5.36 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

5.15 m/s

Gió

83%

Độ ẩm