Dự báo thời tiết Huyện Cẩm Thủy - Thanh Hóa theo giờ

 • 2:00 pm T5
  31.9°
  Cảm giác như 38.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   2.85 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 pm T5
  31.7°
  Cảm giác như 38.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   3.85 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 4:00 pm T5
  31.4°
  Cảm giác như 38°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   3.95 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm T5
  31.4°
  Cảm giác như 37°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   3.56 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 6:00 pm T5
  29.9°
  Cảm giác như 35.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   3.05 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 7:00 pm T5
  27°
  Cảm giác như 31.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   2.53 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 8:00 pm T5
  27.7°
  Cảm giác như 30.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   2.08 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 9:00 pm T5
  27.2°
  Cảm giác như 30.7°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.54 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 10:00 pm T5
  26.4°
  Cảm giác như 26.8°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.07 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 11:00 pm T5
  26.3°
  Cảm giác như 27.1°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.67 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 12:00 am T6
  26.1°
  Cảm giác như 27.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   0.95 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 1:00 am T6
  25.6°
  Cảm giác như 27.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.08 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 2:00 am T6
  25.8°
  Cảm giác như 27.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.03 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 3:00 am T6
  25.7°
  Cảm giác như 26.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.2 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T6
  25°
  Cảm giác như 26.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.38 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T6
  26°
  Cảm giác như 26.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.5 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T6
  25.4°
  Cảm giác như 26.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.87 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 7:00 am T6
  26.6°
  Cảm giác như 26.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.85 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 8:00 am T6
  27.8°
  Cảm giác như 32.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   1.64 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 9:00 am T6
  28.7°
  Cảm giác như 34.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   1.65 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 10:00 am T6
  29.8°
  Cảm giác như 36.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.6 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 11:00 am T6
  30.7°
  Cảm giác như 37.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   1.22 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 12:00 pm T6
  30.4°
  Cảm giác như 38°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   1.38 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 1:00 pm T6
  30.1°
  Cảm giác như 37°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   1.94 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 2:00 pm T6
  31.9°
  Cảm giác như 38°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   2.5 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 3:00 pm T6
  31.9°
  Cảm giác như 39°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   3.3 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 4:00 pm T6
  32°
  Cảm giác như 38.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   3.69 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 5:00 pm T6
  30.8°
  Cảm giác như 37.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   3.76 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 6:00 pm T6
  28.7°
  Cảm giác như 34.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   3.66 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 7:00 pm T6
  28°
  Cảm giác như 31.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   2.77 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 8:00 pm T6
  27.4°
  Cảm giác như 31°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   2.3 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 9:00 pm T6
  27.8°
  Cảm giác như 30.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   2.03 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 10:00 pm T6
  26.8°
  Cảm giác như 26.7°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.78 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 11:00 pm T6
  26.3°
  Cảm giác như 26.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.4 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 12:00 am T7
  26.7°
  Cảm giác như 26.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   0.64 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 1:00 am T7
  26.6°
  Cảm giác như 27°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   0.37 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 2:00 am T7
  26.5°
  Cảm giác như 26.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.95 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 3:00 am T7
  26.7°
  Cảm giác như 27.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.18 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 4:00 am T7
  26.6°
  Cảm giác như 28°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.24 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 5:00 am T7
  26.7°
  Cảm giác như 27.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.3 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 6:00 am T7
  26.8°
  Cảm giác như 27°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.54 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 7:00 am T7
  27.5°
  Cảm giác như 31.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   1.78 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 8:00 am T7
  28.7°
  Cảm giác như 34°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   1.72 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 9:00 am T7
  30.5°
  Cảm giác như 37.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   1.44 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 10:00 am T7
  31°
  Cảm giác như 38.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   0.95 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 11:00 am T7
  32.5°
  Cảm giác như 39.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   1.94 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 12:00 pm T7
  33.3°
  Cảm giác như 40.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   2.48 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 1:00 pm T7
  33.1°
  Cảm giác như 40.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   3.24 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Cẩm Thủy - Thanh Hóa trong 12h tới