Dự báo thời tiết Sông Công - Thái Nguyên theo giờ

 • 6:00 am T4
  26.2°
  Cảm giác như 27.6°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   1.06 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 7:00 am T4
  26.4°
  Cảm giác như 28°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   1.24 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 8:00 am T4
  27°
  Cảm giác như 27.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.85 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 9:00 am T4
  26.9°
  Cảm giác như 28°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   0.59 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 10:00 am T4
  26.2°
  Cảm giác như 27.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.52 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 11:00 am T4
  27°
  Cảm giác như 27.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.25 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 12:00 pm T4
  26.8°
  Cảm giác như 27.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   0.53 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 1:00 pm T4
  26.3°
  Cảm giác như 27°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   0.85 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 2:00 pm T4
  26.6°
  Cảm giác như 26.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.2 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 3:00 pm T4
  26.7°
  Cảm giác như 26.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.1 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 4:00 pm T4
  26.5°
  Cảm giác như 26.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   0.68 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 5:00 pm T4
  27.6°
  Cảm giác như 30.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   1.01 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 6:00 pm T4
  27.7°
  Cảm giác như 30.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.05 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 7:00 pm T4
  26°
  Cảm giác như 27.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   0.74 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 pm T4
  26.4°
  Cảm giác như 27.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.81 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm T4
  26.9°
  Cảm giác như 27.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.06 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm T4
  25.6°
  Cảm giác như 27°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.3 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T4
  25.6°
  Cảm giác như 26.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.15 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T5
  25.8°
  Cảm giác như 26.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.14 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T5
  25.9°
  Cảm giác như 26°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.28 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T5
  25.3°
  Cảm giác như 26.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.13 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T5
  25.6°
  Cảm giác như 26.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.05 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T5
  25.7°
  Cảm giác như 26.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   1.1 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T5
  25.9°
  Cảm giác như 26.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.22 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T5
  25°
  Cảm giác như 26.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.51 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T5
  27.8°
  Cảm giác như 30.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.62 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 8:00 am T5
  29.1°
  Cảm giác như 34.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   1.8 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 9:00 am T5
  30.6°
  Cảm giác như 37.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   2.06 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 10:00 am T5
  33°
  Cảm giác như 39.4°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   1.79 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 11:00 am T5
  34.5°
  Cảm giác như 41.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   1.28 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 12:00 pm T5
  35.1°
  Cảm giác như 42.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   0.75 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 1:00 pm T5
  35.2°
  Cảm giác như 42.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   1.2 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 2:00 pm T5
  34.6°
  Cảm giác như 41.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   0.98 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 3:00 pm T5
  34.1°
  Cảm giác như 41.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   0.36 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 4:00 pm T5
  35°
  Cảm giác như 41.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   0.36 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 5:00 pm T5
  34.4°
  Cảm giác như 41.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   0.44 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 6:00 pm T5
  33°
  Cảm giác như 39.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   1.29 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 7:00 pm T5
  30°
  Cảm giác như 36.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   1.87 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 8:00 pm T5
  29.2°
  Cảm giác như 35.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   1.25 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 9:00 pm T5
  28.6°
  Cảm giác như 35.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   0.89 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 10:00 pm T5
  28.1°
  Cảm giác như 34.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   0.57 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 11:00 pm T5
  28.5°
  Cảm giác như 33°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   0.36 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 12:00 am T6
  28.2°
  Cảm giác như 32.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   0.73 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 1:00 am T6
  27°
  Cảm giác như 31.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   0.69 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 2:00 am T6
  27.6°
  Cảm giác như 31.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   0.58 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 3:00 am T6
  27.8°
  Cảm giác như 31.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   0.52 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 4:00 am T6
  27.4°
  Cảm giác như 30.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.02 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 5:00 am T6
  27.9°
  Cảm giác như 27.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.81 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Sông Công - Thái Nguyên trong 12h tới