Dự báo thời tiết Thành Phố Sơn La - Sơn La theo giờ

 • 12:00 am T7
  23.4°
  Cảm giác như 23.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.97 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T7
  23.7°
  Cảm giác như 23.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   0.79 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T7
  23.3°
  Cảm giác như 23°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   0.76 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T7
  22.1°
  Cảm giác như 23.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.6 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T7
  22.5°
  Cảm giác như 23.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.42 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T7
  22.5°
  Cảm giác như 23.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.63 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 am T7
  22°
  Cảm giác như 23.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.87 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 am T7
  23.7°
  Cảm giác như 24.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   0.93 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T7
  24°
  Cảm giác như 25.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.81 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T7
  25.3°
  Cảm giác như 27°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   1.05 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am T7
  27.2°
  Cảm giác như 31.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   1.16 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T7
  28.5°
  Cảm giác như 32.3°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   1.29 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm T7
  29.2°
  Cảm giác như 34°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   1.43 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm T7
  29.1°
  Cảm giác như 35.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   1.21 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 pm T7
  30.3°
  Cảm giác như 35.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   1.27 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 pm T7
  29°
  Cảm giác như 35.4°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   0.92 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 pm T7
  29°
  Cảm giác như 35°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   0.78 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm T7
  28°
  Cảm giác như 33.9°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   0.75 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm T7
  26.8°
  Cảm giác như 27.4°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.1 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm T7
  24°
  Cảm giác như 25.1°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.87 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T7
  24.4°
  Cảm giác như 25°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   1.57 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T7
  23.9°
  Cảm giác như 24.5°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.78 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T7
  23.8°
  Cảm giác như 24.8°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   0.48 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T7
  24°
  Cảm giác như 24.6°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   0.32 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am CN
  23.6°
  Cảm giác như 24.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   0.3 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am CN
  24°
  Cảm giác như 24.7°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.62 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am CN
  23.9°
  Cảm giác như 24.7°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.67 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am CN
  23.9°
  Cảm giác như 24°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.54 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am CN
  23°
  Cảm giác như 23.4°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   100%
  • Gió
   0.34 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am CN
  23°
  Cảm giác như 23.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   100%
  • Gió
   0.75 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am CN
  23.1°
  Cảm giác như 23.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   100%
  • Gió
   0.63 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am CN
  23.6°
  Cảm giác như 24.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.55 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am CN
  23.1°
  Cảm giác như 24.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.68 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am CN
  24.7°
  Cảm giác như 25.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.67 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am CN
  24.9°
  Cảm giác như 25.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.58 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am CN
  25.7°
  Cảm giác như 26.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   0.33 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm CN
  26.3°
  Cảm giác như 26.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   0.37 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm CN
  28.6°
  Cảm giác như 33.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   0.58 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 pm CN
  29.8°
  Cảm giác như 33.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   0.62 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm CN
  28.4°
  Cảm giác như 34°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   0.7 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 pm CN
  28.7°
  Cảm giác như 33.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   0.67 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm CN
  28.6°
  Cảm giác như 32.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   0.67 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 6:00 pm CN
  26.4°
  Cảm giác như 27.4°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   0.73 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm CN
  24.1°
  Cảm giác như 24.3°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.75 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 pm CN
  23.1°
  Cảm giác như 24.6°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   0.71 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm CN
  23.4°
  Cảm giác như 24.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   0.66 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm CN
  23.9°
  Cảm giác như 23.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   0.63 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm CN
  23°
  Cảm giác như 23.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   0.63 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Thành Phố Sơn La - Sơn La trong 12h tới