Dự báo thời tiết Huyện Thuận Châu - Sơn La theo giờ

 • 2:00 pm T5
  27°
  Cảm giác như 32.7°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.92 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 3:00 pm T5
  27.2°
  Cảm giác như 32.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   1.88 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 4:00 pm T5
  27.4°
  Cảm giác như 33°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   1.75 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 5:00 pm T5
  27.3°
  Cảm giác như 32°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.62 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 6:00 pm T5
  26.4°
  Cảm giác như 27.6°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.71 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 7:00 pm T5
  24.7°
  Cảm giác như 26°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   1.54 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 pm T5
  23.6°
  Cảm giác như 24.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   1.41 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm T5
  24°
  Cảm giác như 24.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   1.43 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T5
  23.6°
  Cảm giác như 24.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   1.45 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T5
  23.7°
  Cảm giác như 24.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   1.37 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T6
  24°
  Cảm giác như 24°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   1.24 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T6
  22.1°
  Cảm giác như 23.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   1.16 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T6
  22.1°
  Cảm giác như 23.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   1.14 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 am T6
  22°
  Cảm giác như 23.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   1.11 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 am T6
  22.6°
  Cảm giác như 23.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   1.05 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 am T6
  22.7°
  Cảm giác như 23.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.95 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 am T6
  22.1°
  Cảm giác như 23.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.87 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 am T6
  23.5°
  Cảm giác như 24.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   0.96 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T6
  24.4°
  Cảm giác như 25.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.31 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T6
  26.7°
  Cảm giác như 27.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   1.27 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 am T6
  27.9°
  Cảm giác như 30.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   1.11 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 am T6
  28°
  Cảm giác như 32°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   0.9 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 pm T6
  29.9°
  Cảm giác như 33.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   1.18 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 pm T6
  31.8°
  Cảm giác như 35.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   1.74 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 pm T6
  31°
  Cảm giác như 35°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   1.82 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 pm T6
  31.4°
  Cảm giác như 36°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   1.72 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm T6
  30.7°
  Cảm giác như 36.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   1.72 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm T6
  29.7°
  Cảm giác như 34.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   1.63 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm T6
  26.8°
  Cảm giác như 27.9°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.6 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm T6
  24.1°
  Cảm giác như 25.1°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.54 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T6
  23.2°
  Cảm giác như 25°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   1.33 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm T6
  23.5°
  Cảm giác như 24.3°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   1.22 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T6
  23.7°
  Cảm giác như 24.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   1.27 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T6
  24°
  Cảm giác như 24.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   1.18 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T7
  23.3°
  Cảm giác như 24.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   0.9 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T7
  23.3°
  Cảm giác như 24.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.63 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T7
  23.7°
  Cảm giác như 24.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.25 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T7
  23°
  Cảm giác như 23°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.44 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T7
  22°
  Cảm giác như 23.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.57 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T7
  22.2°
  Cảm giác như 23.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.67 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T7
  22.5°
  Cảm giác như 23.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.72 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T7
  23°
  Cảm giác như 24.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.81 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T7
  24.3°
  Cảm giác như 25.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.96 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T7
  25.8°
  Cảm giác như 26.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.06 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am T7
  27.3°
  Cảm giác như 30°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   1.09 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T7
  28.2°
  Cảm giác như 32.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   1.13 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 pm T7
  28.6°
  Cảm giác như 32.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   1.22 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 pm T7
  28.2°
  Cảm giác như 33.2°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   1.04 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Thuận Châu - Sơn La trong 12h tới