Dự báo thời tiết Huyện Sông Mã - Sơn La 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:48 pm

sức gió
Gió
1.58 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:47 pm

sức gió
Gió
1.42 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

96%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:47 pm

sức gió
Gió
1.62 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

97%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:47 pm

sức gió
Gió
1.7 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

95%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:46 pm

sức gió
Gió
1.94 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:46 pm

sức gió
Gió
1.5 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:46 pm

sức gió
Gió
1.34 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:45 pm

sức gió
Gió
1.79 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:45 pm

sức gió
Gió
1.75 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:44 pm

sức gió
Gió
1.35 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:44 pm

sức gió
Gió
1.55 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:44 pm

sức gió
Gió
1.77 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:43 pm

sức gió
Gió
2.13 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

70%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:43 pm

sức gió
Gió
2.34 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:42 pm

sức gió
Gió
2.77 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

80%