Dự báo thời tiết Huyện Bắc Yên - Sơn La theo giờ

 • 6:00 am T4
  23.6°
  Cảm giác như 24.3°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.72 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T4
  23.8°
  Cảm giác như 24.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.76 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T4
  23.5°
  Cảm giác như 24.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.66 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T4
  23.9°
  Cảm giác như 24.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   0.68 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am T4
  24.7°
  Cảm giác như 25.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.62 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T4
  24.2°
  Cảm giác như 25.4°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.27 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 pm T4
  25.8°
  Cảm giác như 26°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.74 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm T4
  24.8°
  Cảm giác như 26°
  mưa cường độ nặng
  mưa cường độ nặng
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   1.19 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 pm T4
  24.1°
  Cảm giác như 25.3°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   1.07 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm T4
  24.4°
  Cảm giác như 25.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.93 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm T4
  25.5°
  Cảm giác như 26°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   1.24 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm T4
  25.9°
  Cảm giác như 26.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   1.1 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm T4
  25.3°
  Cảm giác như 26°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.04 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T4
  25°
  Cảm giác như 25°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   1.01 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 pm T4
  23.6°
  Cảm giác như 24.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   0.98 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm T4
  23.6°
  Cảm giác như 24.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   0.83 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T4
  23°
  Cảm giác như 24.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   0.62 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T4
  24°
  Cảm giác như 24.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.58 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T5
  23.9°
  Cảm giác như 24°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.45 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T5
  23.9°
  Cảm giác như 24.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.35 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T5
  23°
  Cảm giác như 23.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.45 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T5
  22.7°
  Cảm giác như 23°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.6 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T5
  22.7°
  Cảm giác như 23.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.53 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T5
  22.2°
  Cảm giác như 23.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.29 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 am T5
  22°
  Cảm giác như 23.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.4 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T5
  23.6°
  Cảm giác như 24.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   0.48 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T5
  24.4°
  Cảm giác như 25.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.48 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T5
  25.6°
  Cảm giác như 26°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   0.69 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am T5
  27.8°
  Cảm giác như 30.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   0.72 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am T5
  28°
  Cảm giác như 31.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   0.63 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 pm T5
  28°
  Cảm giác như 31.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   0.65 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 pm T5
  28.1°
  Cảm giác như 33.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   0.57 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 2:00 pm T5
  30°
  Cảm giác như 34.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   0.61 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 3:00 pm T5
  28.4°
  Cảm giác như 34.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   0.5 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 4:00 pm T5
  28.8°
  Cảm giác như 33.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   0.54 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 5:00 pm T5
  28.8°
  Cảm giác như 33.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   0.3 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 6:00 pm T5
  27°
  Cảm giác như 26.8°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   0.26 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 7:00 pm T5
  24.1°
  Cảm giác như 25.8°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.47 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T5
  23°
  Cảm giác như 24.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.58 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm T5
  23.8°
  Cảm giác như 24.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.7 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T5
  23.7°
  Cảm giác như 24.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.62 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T5
  23.3°
  Cảm giác như 24.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   0.66 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T6
  23.6°
  Cảm giác như 24.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   0.65 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T6
  22.8°
  Cảm giác như 23.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   0.66 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T6
  23°
  Cảm giác như 23.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   0.65 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 am T6
  22.6°
  Cảm giác như 23.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   0.76 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 am T6
  22.8°
  Cảm giác như 23.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   0.76 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 am T6
  22.5°
  Cảm giác như 23.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   0.88 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Bắc Yên - Sơn La trong 12h tới