Dự báo thời tiết Sơn La 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

999 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:46 pm

sức gió
Gió
2.8 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

69%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

998 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:46 pm

sức gió
Gió
2.27 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/30°

áp suất
Áp suất

998 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:46 pm

sức gió
Gió
2 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

45%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:45 pm

sức gió
Gió
1.79 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

61%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:45 pm

sức gió
Gió
1.55 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

98%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:44 pm

sức gió
Gió
1.48 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

78%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:44 pm

sức gió
Gió
1.35 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:44 pm

sức gió
Gió
1.61 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:43 pm

sức gió
Gió
1.91 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:43 pm

sức gió
Gió
1.86 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:42 pm

sức gió
Gió
1.34 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:42 pm

sức gió
Gió
1.56 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

94%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:41 pm

sức gió
Gió
1.56 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

95%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:40 pm

sức gió
Gió
1.67 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

98%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:40 pm

sức gió
Gió
1.89 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

59%