Dự báo thời tiết Uông Bí - Quảng Ninh 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

áp suất
Áp suất

995 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:33 pm

sức gió
Gió
4.77 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/31°

áp suất
Áp suất

995 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:32 pm

sức gió
Gió
4.68 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

áp suất
Áp suất

996 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:32 pm

sức gió
Gió
4.67 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

74%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

áp suất
Áp suất

1000 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:31 pm

sức gió
Gió
4.36 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:31 pm

sức gió
Gió
4.03 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:31 pm

sức gió
Gió
4.53 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:23 am / 6:30 pm

sức gió
Gió
4.25 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:23 am / 6:30 pm

sức gió
Gió
4.8 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:24 am / 6:29 pm

sức gió
Gió
4.91 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:24 am / 6:29 pm

sức gió
Gió
4.98 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:24 am / 6:28 pm

sức gió
Gió
4.17 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:28 pm

sức gió
Gió
4.19 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:27 pm

sức gió
Gió
4.3 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

áp suất
Áp suất

999 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:26 am / 6:27 pm

sức gió
Gió
6.62 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:26 am / 6:26 pm

sức gió
Gió
4.12 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

81%