Dự báo thời tiết Thị xã Đức Phổ - Quảng Ngãi theo giờ

 • 1:00 pm T5
  29.1°
  Cảm giác như 37°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   2.96 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 2:00 pm T5
  29°
  Cảm giác như 36.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   2.42 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 3:00 pm T5
  29.7°
  Cảm giác như 36.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   2.23 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 4:00 pm T5
  29.4°
  Cảm giác như 36.6°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   1.72 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 5:00 pm T5
  28.4°
  Cảm giác như 34.7°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   1.59 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 6:00 pm T5
  28.1°
  Cảm giác như 32.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   0.96 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 7:00 pm T5
  27°
  Cảm giác như 31.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   1.18 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 8:00 pm T5
  27.4°
  Cảm giác như 30.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.14 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm T5
  26.3°
  Cảm giác như 26.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.32 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm T5
  26.2°
  Cảm giác như 26°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   1.87 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T5
  26.7°
  Cảm giác như 27.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   2.31 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T6
  25.4°
  Cảm giác như 26.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   2.43 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T6
  25.9°
  Cảm giác như 26.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   2.2 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T6
  25.6°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   2.2 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T6
  26°
  Cảm giác như 25.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   2.46 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T6
  24.9°
  Cảm giác như 25.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   2.52 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T6
  24.6°
  Cảm giác như 25.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   2.31 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T6
  25.8°
  Cảm giác như 26.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   2.03 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T6
  27.3°
  Cảm giác như 27.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   1.44 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T6
  28.1°
  Cảm giác như 33°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   1.48 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T6
  30°
  Cảm giác như 35.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   0.34 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am T6
  31.2°
  Cảm giác như 37.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   0.55 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am T6
  32.1°
  Cảm giác như 37.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   1.77 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 pm T6
  32.2°
  Cảm giác như 39°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   2.85 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 pm T6
  32.6°
  Cảm giác như 38.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   3.53 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 pm T6
  30.7°
  Cảm giác như 37.3°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   2.77 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 3:00 pm T6
  29.7°
  Cảm giác như 36.7°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   2.21 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 4:00 pm T6
  29.3°
  Cảm giác như 35.9°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   1.57 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 5:00 pm T6
  28.7°
  Cảm giác như 34.2°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   1.09 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 6:00 pm T6
  27.4°
  Cảm giác như 31.9°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   0.41 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm T6
  26.8°
  Cảm giác như 26.9°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   0.37 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 pm T6
  26.1°
  Cảm giác như 26.9°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   0.79 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm T6
  26.1°
  Cảm giác như 27.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.81 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm T6
  26.5°
  Cảm giác như 27.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   2.11 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T6
  25.8°
  Cảm giác như 26.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   1.89 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T7
  25.8°
  Cảm giác như 27°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   2.19 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T7
  25.9°
  Cảm giác như 26.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   2.02 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T7
  25.1°
  Cảm giác như 26.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   2.06 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T7
  25.2°
  Cảm giác như 26.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   2.04 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T7
  26°
  Cảm giác như 26.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   1.9 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T7
  25.6°
  Cảm giác như 26.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   2.08 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T7
  25.7°
  Cảm giác như 26.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   2.03 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T7
  26.2°
  Cảm giác như 27.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   1.87 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T7
  27.7°
  Cảm giác như 30.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   2 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T7
  27.1°
  Cảm giác như 31.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   1.8 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am T7
  28.2°
  Cảm giác như 33.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   2.12 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am T7
  30.6°
  Cảm giác như 35.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   2.49 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 pm T7
  30.2°
  Cảm giác như 36.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   2.76 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Thị xã Đức Phổ - Quảng Ngãi trong 12h tới