Dự báo thời tiết Huyện Quế Sơn - Quảng Nam 20 ngày tới

29 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

4.35 m/s

Gió

90%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

4.55 m/s

Gió

88%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

4.38 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

3.3 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

3.06 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

3.51 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

4 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

4.23 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/31°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

4.58 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/31°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

4.97 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

4.44 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

3.86 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

34 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

3.06 m/s

Gió

66%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

2.36 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

2.56 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

3.33 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

3.54 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

3.27 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

2.46 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

2.18 m/s

Gió

79%

Độ ẩm