Dự báo thời tiết Thị xã Phú Thọ - Phú Thọ 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/30°

áp suất
Áp suất

997 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:41 pm

sức gió
Gió
2.36 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/30°

áp suất
Áp suất

997 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:41 pm

sức gió
Gió
2.07 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

38°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/32°

áp suất
Áp suất

997 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:41 pm

sức gió
Gió
2.22 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

48%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

áp suất
Áp suất

1000 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:40 pm

sức gió
Gió
1.73 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

68%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:40 pm

sức gió
Gió
1.85 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

98%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
1.09 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
0.92 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
1.25 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
1.08 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
1.68 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:37 pm

sức gió
Gió
1.35 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:36 pm

sức gió
Gió
1.46 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:36 pm

sức gió
Gió
1.73 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/30°

áp suất
Áp suất

1000 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:35 pm

sức gió
Gió
2.21 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

94%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:35 pm

sức gió
Gió
1.26 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

69%