Dự báo thời tiết Huyện Nam Đàn - Nghệ An theo giờ

 • 7:00 am T4
  27°
  Cảm giác như 30.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   1.74 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T4
  27.6°
  Cảm giác như 30.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   3.27 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T4
  28.5°
  Cảm giác như 32.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   4.55 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am T4
  28°
  Cảm giác như 33.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   5.48 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am T4
  29.1°
  Cảm giác như 34.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   5.13 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 pm T4
  30°
  Cảm giác như 34.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   4.56 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 pm T4
  29.5°
  Cảm giác như 33°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   4.34 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 pm T4
  30.9°
  Cảm giác như 35.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   5.14 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 pm T4
  30°
  Cảm giác như 34.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   5.3 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 pm T4
  29.9°
  Cảm giác như 34.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   4.27 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm T4
  29.6°
  Cảm giác như 33.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   3.14 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm T4
  28.7°
  Cảm giác như 32.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   2.57 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm T4
  28.3°
  Cảm giác như 31.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   2.58 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T4
  27°
  Cảm giác như 30.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   2.42 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T4
  27.7°
  Cảm giác như 31°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   2.11 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T4
  27.4°
  Cảm giác như 29.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   1.94 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T4
  26.4°
  Cảm giác như 26.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   1.86 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T5
  26.5°
  Cảm giác như 27.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   2.47 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T5
  25.3°
  Cảm giác như 26.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   2.29 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T5
  25.5°
  Cảm giác như 26.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   2.18 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T5
  25.5°
  Cảm giác như 26.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   2.1 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T5
  25°
  Cảm giác như 26.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.92 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T5
  25.1°
  Cảm giác như 26.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.51 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T5
  26°
  Cảm giác như 26.5°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.45 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T5
  25.6°
  Cảm giác như 26.1°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   1.04 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T5
  25.6°
  Cảm giác như 26.1°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   2.1 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T5
  26°
  Cảm giác như 26.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.9 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am T5
  25°
  Cảm giác như 26.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.71 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am T5
  26.2°
  Cảm giác như 27.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.43 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 pm T5
  26.8°
  Cảm giác như 26.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   1.05 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 pm T5
  27.2°
  Cảm giác như 27.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   1.64 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 pm T5
  28°
  Cảm giác như 31°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   2.23 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 pm T5
  27°
  Cảm giác như 30.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   2.33 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 pm T5
  27.1°
  Cảm giác như 30°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   2.57 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm T5
  27.4°
  Cảm giác như 30.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   2.47 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm T5
  27.2°
  Cảm giác như 30.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   2.59 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm T5
  26.2°
  Cảm giác như 26.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   2.46 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T5
  26.3°
  Cảm giác như 26.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   2.45 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T5
  27°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   2.59 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T5
  26.6°
  Cảm giác như 27.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   3.06 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T5
  26.9°
  Cảm giác như 26.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   2.85 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T6
  26.7°
  Cảm giác như 26.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   2.9 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T6
  26.8°
  Cảm giác như 26.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   3.19 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T6
  26.3°
  Cảm giác như 26.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   2.77 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T6
  26.4°
  Cảm giác như 26.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   2.53 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T6
  26.8°
  Cảm giác như 26.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   2.72 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T6
  26.5°
  Cảm giác như 26.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   2.76 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T6
  26.4°
  Cảm giác như 27.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   2.67 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Nam Đàn - Nghệ An trong 12h tới