Dự báo thời tiết Lào Cai 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:50 pm

sức gió
Gió
1.46 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

95%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:50 pm

sức gió
Gió
1.5 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:49 pm

sức gió
Gió
1.27 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

96%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:49 pm

sức gió
Gió
1.49 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

98%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:49 pm

sức gió
Gió
1.76 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

96%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:48 pm

sức gió
Gió
1.77 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

95%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:48 pm

sức gió
Gió
1.3 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:47 pm

sức gió
Gió
1.44 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:47 pm

sức gió
Gió
2.46 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

57%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:47 pm

sức gió
Gió
2.13 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

59%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:46 pm

sức gió
Gió
1.6 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:46 pm

sức gió
Gió
1.43 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:45 pm

sức gió
Gió
1.36 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:45 pm

sức gió
Gió
1.6 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:44 pm

sức gió
Gió
1.93 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

94%