Dự báo thời tiết Huyện Đam Rông - Lâm Đồng 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
6.22 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
6.89 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

68%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
6.37 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/21°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
5.75 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/21°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
4.63 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
4.08 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
4.23 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
4.24 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

74%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/21°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
4.61 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/21°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
4.47 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
4.16 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
3.84 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
3.9 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
4.38 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
4.38 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

82%