Dự báo thời tiết Đà Lạt - Lâm Đồng 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

20°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/17°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
4.96 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/17°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
5.73 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

65%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/18°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
5.29 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/17°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
4.68 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/17°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
4.3 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/18°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
3.63 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

20°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/18°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
3.55 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/18°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
3.6 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/17°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
3.93 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/17°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
3.58 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/18°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
3.24 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/18°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
2.9 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/18°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
3.13 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

78%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

20°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/17°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
3.81 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

74%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

20°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/18°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
3.53 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

77%