Dự báo thời tiết Thành Phố Lai Châu - Lai Châu 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:52 pm

sức gió
Gió
1.68 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:52 pm

sức gió
Gió
1.42 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

97%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:51 pm

sức gió
Gió
1.66 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

98%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:51 pm

sức gió
Gió
1.79 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

98%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:51 pm

sức gió
Gió
1.88 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

97%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:50 pm

sức gió
Gió
1.5 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

96%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:50 pm

sức gió
Gió
1.29 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:50 pm

sức gió
Gió
2.16 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

57%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:49 pm

sức gió
Gió
1.88 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

56%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:49 pm

sức gió
Gió
1.62 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:48 pm

sức gió
Gió
1.62 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:48 pm

sức gió
Gió
1.31 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:47 pm

sức gió
Gió
1.86 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:47 pm

sức gió
Gió
1.93 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

96%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:46 pm

sức gió
Gió
2.64 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

83%