Dự báo thời tiết Cam Ranh - Khánh Hòa theo giờ

 • 1:00 pm T5
  32.9°
  Cảm giác như 38°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   1.03 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 pm T5
  32.3°
  Cảm giác như 39.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   2.32 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 3:00 pm T5
  32°
  Cảm giác như 38.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   2.06 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 4:00 pm T5
  31°
  Cảm giác như 37°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   1.17 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 5:00 pm T5
  30.2°
  Cảm giác như 36.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   0.62 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 6:00 pm T5
  29.4°
  Cảm giác như 35°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   0.68 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 7:00 pm T5
  27.5°
  Cảm giác như 31.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   1.46 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 pm T5
  27°
  Cảm giác như 27°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   2.47 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm T5
  26.5°
  Cảm giác như 27°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   2.77 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm T5
  26.6°
  Cảm giác như 26°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   2.14 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T5
  26.5°
  Cảm giác như 26.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   2.18 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T6
  26.2°
  Cảm giác như 27.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   2.53 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T6
  26.6°
  Cảm giác như 27.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   2.26 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T6
  26°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   2.5 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T6
  25.1°
  Cảm giác như 26.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   2.41 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T6
  25.9°
  Cảm giác như 26.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   2.03 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T6
  25.4°
  Cảm giác như 26.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   2.51 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T6
  25.8°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   2.56 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T6
  26.1°
  Cảm giác như 27.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   2.28 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T6
  27°
  Cảm giác như 29.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   2.27 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T6
  28.1°
  Cảm giác như 31.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   2.03 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am T6
  31°
  Cảm giác như 34.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   1.35 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 am T6
  31.3°
  Cảm giác như 35.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   1.31 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 pm T6
  30.2°
  Cảm giác như 35.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   2.66 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm T6
  29.9°
  Cảm giác như 34.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   1.67 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 pm T6
  29.3°
  Cảm giác như 34.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   1.11 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 pm T6
  29.1°
  Cảm giác như 33.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   0.1 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 pm T6
  28.8°
  Cảm giác như 33.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   0.65 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm T6
  28.6°
  Cảm giác như 32.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   0.93 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm T6
  27.4°
  Cảm giác như 31.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   1.27 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm T6
  27.9°
  Cảm giác như 27.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   1.92 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T6
  26°
  Cảm giác như 26°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   2.13 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T6
  26.8°
  Cảm giác như 27.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   2.35 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T6
  26.4°
  Cảm giác như 27.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   2.59 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T6
  26°
  Cảm giác như 27.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   2.44 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T7
  26.3°
  Cảm giác như 26.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   2.5 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T7
  25.6°
  Cảm giác như 26°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   2.72 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T7
  26°
  Cảm giác như 26.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   2.88 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T7
  25.7°
  Cảm giác như 26.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   3.11 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T7
  25.3°
  Cảm giác như 26.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   3.02 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T7
  25°
  Cảm giác như 26°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   3.01 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T7
  25°
  Cảm giác như 26.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   2.84 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T7
  26.3°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   2.95 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T7
  26.2°
  Cảm giác như 26.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   2.6 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T7
  28.3°
  Cảm giác như 31.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   2.17 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am T7
  29°
  Cảm giác như 32°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   1.39 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T7
  29.8°
  Cảm giác như 32.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   0.99 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm T7
  29.1°
  Cảm giác như 33.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   0.84 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Cam Ranh - Khánh Hòa trong 12h tới