Dự báo thời tiết Huyện Kim Bôi - Hoà Bình 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

áp suất
Áp suất

997 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:40 pm

sức gió
Gió
2.94 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

62%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

áp suất
Áp suất

997 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
2.77 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

69%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

37°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/32°

áp suất
Áp suất

997 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
2.77 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

54%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/31°

áp suất
Áp suất

1000 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
2.33 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

65%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
1.67 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

95%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
1.4 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:37 pm

sức gió
Gió
1.41 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:37 pm

sức gió
Gió
1.64 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:37 pm

sức gió
Gió
1.81 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:36 pm

sức gió
Gió
1.9 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:36 pm

sức gió
Gió
1.27 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:35 pm

sức gió
Gió
1.7 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:34 pm

sức gió
Gió
1.83 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

áp suất
Áp suất

1000 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:34 pm

sức gió
Gió
2.76 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:33 pm

sức gió
Gió
1.87 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

65%