Dự báo thời tiết Huyện Hóc Môn - Hồ Chí Minh 20 ngày tới

27 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:32 am

Mặt trời mọc

4.97 m/s

Gió

90%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:32 am

Mặt trời mọc

1.9 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

2.41 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

2.44 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

1.73 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

1.73 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

1.54 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

2.55 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

3.29 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

3.95 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

4.26 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

3.7 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

28 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

4.02 m/s

Gió

88%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

25 °/26°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

4.33 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

25 °/26°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

4.81 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

5 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

5.12 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

3.96 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

3.63 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

28 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

3.74 m/s

Gió

87%

Độ ẩm