Dự báo thời tiết Phường Quang Trung - Sơn Tây theo giờ

 • 2:00 pm T5
  30°
  Cảm giác như 37°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   3.65 m/s
  • Điểm ngưng
   27 °
 • 3:00 pm T5
  30.7°
  Cảm giác như 37.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   4.47 m/s
  • Điểm ngưng
   27 °
 • 4:00 pm T5
  30.3°
  Cảm giác như 37.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   4.59 m/s
  • Điểm ngưng
   27 °
 • 5:00 pm T5
  30.4°
  Cảm giác như 37.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   4.34 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 6:00 pm T5
  29.2°
  Cảm giác như 36.7°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   3.79 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 7:00 pm T5
  28.8°
  Cảm giác như 33.5°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   3.35 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 8:00 pm T5
  28°
  Cảm giác như 31.7°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   3.12 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 9:00 pm T5
  27.4°
  Cảm giác như 30.4°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   2.49 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 10:00 pm T5
  27.7°
  Cảm giác như 30.7°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   2.03 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 11:00 pm T5
  27.7°
  Cảm giác như 27.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   1.62 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 12:00 am T6
  27°
  Cảm giác như 26.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.25 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 1:00 am T6
  26.2°
  Cảm giác như 26.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   1.27 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 2:00 am T6
  26.6°
  Cảm giác như 27.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   1.59 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T6
  26°
  Cảm giác như 27.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.93 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T6
  26.3°
  Cảm giác như 27°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   2.17 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T6
  25.9°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   2.14 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T6
  26.4°
  Cảm giác như 27.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.93 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T6
  27.6°
  Cảm giác như 30.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   2.36 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 8:00 am T6
  28.7°
  Cảm giác như 33.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   2.96 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 9:00 am T6
  29.6°
  Cảm giác như 35.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   3.04 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 10:00 am T6
  30.4°
  Cảm giác như 36.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   2.94 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 11:00 am T6
  30.8°
  Cảm giác như 36.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   2.98 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 12:00 pm T6
  31.6°
  Cảm giác như 38°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   3.29 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 1:00 pm T6
  33.4°
  Cảm giác như 40.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   3.93 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 2:00 pm T6
  32.9°
  Cảm giác như 39.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   4.95 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 3:00 pm T6
  32.7°
  Cảm giác như 39.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   5.58 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 4:00 pm T6
  31.9°
  Cảm giác như 38.7°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   5.5 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 5:00 pm T6
  31.2°
  Cảm giác như 38.2°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   5.67 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 6:00 pm T6
  30.1°
  Cảm giác như 36.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   5.64 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 7:00 pm T6
  28.5°
  Cảm giác như 35°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   5.19 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 8:00 pm T6
  28.4°
  Cảm giác như 32.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   4.32 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 9:00 pm T6
  27.6°
  Cảm giác như 32.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   3.41 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 10:00 pm T6
  27.7°
  Cảm giác như 31.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   2.74 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 11:00 pm T6
  27.1°
  Cảm giác như 31.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   2.43 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 12:00 am T7
  27.6°
  Cảm giác như 31.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   2.38 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 1:00 am T7
  27.1°
  Cảm giác như 31.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   2.28 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 2:00 am T7
  27.8°
  Cảm giác như 32°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   2.23 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 3:00 am T7
  27.3°
  Cảm giác như 30.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   2.09 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 4:00 am T7
  27.1°
  Cảm giác như 27.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   1.89 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 5:00 am T7
  26.1°
  Cảm giác như 26°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.97 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 6:00 am T7
  27°
  Cảm giác như 27.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.68 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 7:00 am T7
  28.4°
  Cảm giác như 32.5°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   1.98 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 8:00 am T7
  29°
  Cảm giác như 34.8°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   2.66 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 9:00 am T7
  30.9°
  Cảm giác như 36.4°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   3.33 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 10:00 am T7
  31.5°
  Cảm giác như 37.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   3.77 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 11:00 am T7
  31.4°
  Cảm giác như 38.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   4.27 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 12:00 pm T7
  33°
  Cảm giác như 39°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   4.82 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 1:00 pm T7
  32.9°
  Cảm giác như 39.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   5.22 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Phường Quang Trung - Sơn Tây trong 12h tới