Dự báo thời tiết Phường Khương Mai - Quận Thanh Xuân theo giờ

 • 6:00 am T4
  26.4°
  Cảm giác như 26.2°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.39 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 7:00 am T4
  26.6°
  Cảm giác như 27.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.28 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 8:00 am T4
  26.4°
  Cảm giác như 27.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.61 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 9:00 am T4
  25.6°
  Cảm giác như 26.6°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.36 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 10:00 am T4
  25.4°
  Cảm giác như 26.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   0.35 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am T4
  26.8°
  Cảm giác như 27.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   0.99 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 pm T4
  27°
  Cảm giác như 28°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   1.32 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 1:00 pm T4
  26.9°
  Cảm giác như 27.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.67 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 2:00 pm T4
  27°
  Cảm giác như 27.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.65 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 3:00 pm T4
  27°
  Cảm giác như 26.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   1.54 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 4:00 pm T4
  28°
  Cảm giác như 30.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.44 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 5:00 pm T4
  28°
  Cảm giác như 32.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   1.59 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 6:00 pm T4
  27.7°
  Cảm giác như 32.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   1.61 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 7:00 pm T4
  27.2°
  Cảm giác như 27.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.27 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 8:00 pm T4
  26.5°
  Cảm giác như 26.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   1.25 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 9:00 pm T4
  26.5°
  Cảm giác như 26°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   1.07 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 10:00 pm T4
  27°
  Cảm giác như 26.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   1.05 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 11:00 pm T4
  27°
  Cảm giác như 27.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   1.08 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T5
  26.8°
  Cảm giác như 27.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.24 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T5
  26.9°
  Cảm giác như 27.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.49 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T5
  25°
  Cảm giác như 26.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.51 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T5
  25.9°
  Cảm giác như 26.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.53 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T5
  25.2°
  Cảm giác như 26°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.9 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T5
  25.1°
  Cảm giác như 26.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   2.11 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T5
  25.7°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   2.3 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T5
  27.6°
  Cảm giác như 30.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   2.69 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 8:00 am T5
  29°
  Cảm giác như 34.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   2.7 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 9:00 am T5
  30.3°
  Cảm giác như 37.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   2.82 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 10:00 am T5
  32.3°
  Cảm giác như 39.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   2.86 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 11:00 am T5
  33.1°
  Cảm giác như 40.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   2.69 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 12:00 pm T5
  35°
  Cảm giác như 41.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   2.32 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 1:00 pm T5
  35°
  Cảm giác như 42.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   2.04 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 2:00 pm T5
  35.8°
  Cảm giác như 42.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   1.01 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 3:00 pm T5
  35.3°
  Cảm giác như 42.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   0.33 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 4:00 pm T5
  35°
  Cảm giác như 41.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   1.15 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 5:00 pm T5
  32.3°
  Cảm giác như 39.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   2.25 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 6:00 pm T5
  31°
  Cảm giác như 38.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   2.5 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 7:00 pm T5
  30.3°
  Cảm giác như 37.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   2.69 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 8:00 pm T5
  30.3°
  Cảm giác như 36.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   2.72 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 9:00 pm T5
  29.2°
  Cảm giác như 35.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   2.48 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 10:00 pm T5
  29.3°
  Cảm giác như 35°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   2.16 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 11:00 pm T5
  28°
  Cảm giác như 35°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   1.53 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 12:00 am T6
  28.7°
  Cảm giác như 33.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   1.16 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 1:00 am T6
  28°
  Cảm giác như 33.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   0.82 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 2:00 am T6
  28.6°
  Cảm giác như 32.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   0.48 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 3:00 am T6
  28.1°
  Cảm giác như 32.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   0.31 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 4:00 am T6
  28.1°
  Cảm giác như 32.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   0.33 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 5:00 am T6
  27.6°
  Cảm giác như 31.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   0.95 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Phường Khương Mai - Quận Thanh Xuân trong 12h tới