Dự báo thời tiết Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội theo giờ

 • 7:00 am T4
  26.7°
  Cảm giác như 26.4°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   100%
  • Gió
   1 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 8:00 am T4
  26.2°
  Cảm giác như 27.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   1.28 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 9:00 am T4
  26.8°
  Cảm giác như 27.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   1.69 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 10:00 am T4
  26.5°
  Cảm giác như 27.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   1.93 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 11:00 am T4
  26.4°
  Cảm giác như 26°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   2.17 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 12:00 pm T4
  26.8°
  Cảm giác như 27.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   2.23 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 1:00 pm T4
  26.2°
  Cảm giác như 27.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   2.71 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 2:00 pm T4
  26.3°
  Cảm giác như 28°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   2.47 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 3:00 pm T4
  26.7°
  Cảm giác như 27.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   2.09 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 4:00 pm T4
  27°
  Cảm giác như 27.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   2.06 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 5:00 pm T4
  26.9°
  Cảm giác như 27.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   2.05 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 6:00 pm T4
  25.5°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   2.05 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 7:00 pm T4
  26°
  Cảm giác như 26.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.62 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 pm T4
  25.7°
  Cảm giác như 26.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.27 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm T4
  25.7°
  Cảm giác như 26.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.53 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm T4
  25.1°
  Cảm giác như 26.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.6 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T4
  25.1°
  Cảm giác như 26.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.55 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T5
  25.3°
  Cảm giác như 27°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.64 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T5
  25.2°
  Cảm giác như 26.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.52 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T5
  25.5°
  Cảm giác như 26.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.48 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T5
  25.9°
  Cảm giác như 26.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.19 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T5
  25.5°
  Cảm giác như 26.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.47 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T5
  25.1°
  Cảm giác như 26.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.47 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T5
  25.8°
  Cảm giác như 26.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.6 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T5
  25.4°
  Cảm giác như 27.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.85 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T5
  26.1°
  Cảm giác như 26°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   2.16 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 9:00 am T5
  28.2°
  Cảm giác như 33.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   2.65 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 10:00 am T5
  32°
  Cảm giác như 37.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   2.62 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 11:00 am T5
  32°
  Cảm giác như 39°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   2.4 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 12:00 pm T5
  33.6°
  Cảm giác như 40.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   2.25 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 1:00 pm T5
  33.4°
  Cảm giác như 40.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   2.28 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 2:00 pm T5
  33.6°
  Cảm giác như 40.8°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   2.24 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 3:00 pm T5
  34°
  Cảm giác như 40.7°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   1.72 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 4:00 pm T5
  33.8°
  Cảm giác như 40.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   0.77 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 5:00 pm T5
  33°
  Cảm giác như 40.5°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   0.88 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 6:00 pm T5
  31.9°
  Cảm giác như 38.2°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   1.57 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 7:00 pm T5
  30°
  Cảm giác như 36.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   1.93 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 8:00 pm T5
  29.5°
  Cảm giác như 35.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   1.94 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 9:00 pm T5
  29°
  Cảm giác như 34.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   2.05 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 10:00 pm T5
  28.8°
  Cảm giác như 34.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   1.64 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 11:00 pm T5
  28.5°
  Cảm giác như 33.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   1.17 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 12:00 am T6
  28.3°
  Cảm giác như 33.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   0.61 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 1:00 am T6
  28.4°
  Cảm giác như 33°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   0.31 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 2:00 am T6
  27.9°
  Cảm giác như 33°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   0.19 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 3:00 am T6
  27.6°
  Cảm giác như 32°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   0.83 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 4:00 am T6
  27.6°
  Cảm giác như 32°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   1.14 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 5:00 am T6
  27.5°
  Cảm giác như 30.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.56 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 6:00 am T6
  27.3°
  Cảm giác như 30°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.55 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội trong 12h tới