Dự báo thời tiết Xã Dương Quang - Huyện Gia Lâm theo giờ

 • 12:00 am T7
  27°
  Cảm giác như 31.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.74 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 1:00 am T7
  27.3°
  Cảm giác như 31.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.6 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 2:00 am T7
  27.7°
  Cảm giác như 27.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   2.03 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 3:00 am T7
  26.1°
  Cảm giác như 26.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   2.01 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 4:00 am T7
  27°
  Cảm giác như 26.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.96 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 5:00 am T7
  27°
  Cảm giác như 28°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.82 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 6:00 am T7
  26.9°
  Cảm giác như 26.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.89 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 7:00 am T7
  28.6°
  Cảm giác như 32°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   2.66 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 8:00 am T7
  29.7°
  Cảm giác như 34°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   3.52 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 9:00 am T7
  30.1°
  Cảm giác như 36.1°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   4.14 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 10:00 am T7
  31.3°
  Cảm giác như 38.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   4.37 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 11:00 am T7
  31.1°
  Cảm giác như 38.8°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   4.92 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 12:00 pm T7
  31.9°
  Cảm giác như 38.9°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   5.05 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 1:00 pm T7
  31.2°
  Cảm giác như 38.6°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   5.12 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 2:00 pm T7
  31.7°
  Cảm giác như 38.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   5.46 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 3:00 pm T7
  30.5°
  Cảm giác như 37.4°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   5.16 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 4:00 pm T7
  30.9°
  Cảm giác như 37.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   4.71 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 5:00 pm T7
  30.8°
  Cảm giác như 37.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   4.98 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 6:00 pm T7
  29.5°
  Cảm giác như 35.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   5.14 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 7:00 pm T7
  29°
  Cảm giác như 33.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   4.55 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 8:00 pm T7
  28.8°
  Cảm giác như 32.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   3.66 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 9:00 pm T7
  28°
  Cảm giác như 31.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   2.65 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 10:00 pm T7
  27.8°
  Cảm giác như 31.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   2.33 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 11:00 pm T7
  27.8°
  Cảm giác như 30.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   2.13 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 12:00 am CN
  27°
  Cảm giác như 28°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.98 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 1:00 am CN
  27.7°
  Cảm giác như 27.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   1.68 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 2:00 am CN
  26.9°
  Cảm giác như 26.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   1.78 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 3:00 am CN
  26.6°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   1.65 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 4:00 am CN
  26.4°
  Cảm giác như 26.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.7 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 5:00 am CN
  27°
  Cảm giác như 26.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.59 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 6:00 am CN
  26.5°
  Cảm giác như 26.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.64 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 7:00 am CN
  27.2°
  Cảm giác như 32.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   1.95 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 8:00 am CN
  29.7°
  Cảm giác như 34.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   2.27 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 9:00 am CN
  30.8°
  Cảm giác như 37°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   2.07 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 10:00 am CN
  31.2°
  Cảm giác như 38.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   2.06 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 11:00 am CN
  32.6°
  Cảm giác như 39.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   2.34 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 12:00 pm CN
  33°
  Cảm giác như 41°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   1.95 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 1:00 pm CN
  34.9°
  Cảm giác như 41.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   2.03 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 pm CN
  34.8°
  Cảm giác như 41.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   2.36 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 pm CN
  33.7°
  Cảm giác như 40.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   2.88 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 4:00 pm CN
  32.9°
  Cảm giác như 39.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   3.23 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 5:00 pm CN
  31.2°
  Cảm giác như 38.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   3.64 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 6:00 pm CN
  30°
  Cảm giác như 37.1°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   3.98 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 7:00 pm CN
  28°
  Cảm giác như 34°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   3.84 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 8:00 pm CN
  28.3°
  Cảm giác như 34°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   3.58 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 9:00 pm CN
  28.3°
  Cảm giác như 32.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   2.87 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 10:00 pm CN
  27.4°
  Cảm giác như 32.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   2.4 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 11:00 pm CN
  27.2°
  Cảm giác như 31.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   2.24 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Xã Dương Quang - Huyện Gia Lâm trong 12h tới