Dự báo thời tiết Huyện Quang Bình - Hà Giang 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:24 am / 6:47 pm

sức gió
Gió
2.31 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

66%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:46 pm

sức gió
Gió
1.76 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

96%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:46 pm

sức gió
Gió
1.91 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

95%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:26 am / 6:46 pm

sức gió
Gió
1.57 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

97%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:26 am / 6:45 pm

sức gió
Gió
1.52 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

97%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:45 pm

sức gió
Gió
1.84 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

96%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:45 pm

sức gió
Gió
1.73 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

94%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:44 pm

sức gió
Gió
1.47 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

94%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:44 pm

sức gió
Gió
1.89 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/29°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:43 pm

sức gió
Gió
2.91 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

60%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:43 pm

sức gió
Gió
2.53 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

62%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:42 pm

sức gió
Gió
1.9 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

95%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:42 pm

sức gió
Gió
1.79 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

96%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:41 pm

sức gió
Gió
1.44 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

95%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:41 pm

sức gió
Gió
1.39 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

92%