Dự báo thời tiết Huyện Quản Bạ - Hà Giang 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

997 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:45 pm

sức gió
Gió
1.66 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

997 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:44 pm

sức gió
Gió
1.43 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

62%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

38°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/31°

áp suất
Áp suất

997 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:44 pm

sức gió
Gió
1.84 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

40%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:43 pm

sức gió
Gió
1.25 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:43 pm

sức gió
Gió
1.78 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

100%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:42 pm

sức gió
Gió
1.24 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

97%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:42 pm

sức gió
Gió
0.92 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

94%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:41 pm

sức gió
Gió
1.59 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:41 pm

sức gió
Gió
1.19 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

97%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:40 pm

sức gió
Gió
1.88 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

95%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:40 pm

sức gió
Gió
1.88 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
1.65 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

96%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
1.88 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

97%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
1.44 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

96%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:37 pm

sức gió
Gió
1.15 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%