Dự báo thời tiết Thị xã Mường Lay - Điện Biên theo giờ

 • 2:00 pm T5
  30.4°
  Cảm giác như 37.5°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   0.79 m/s
  • Điểm ngưng
   27 °
 • 3:00 pm T5
  30.7°
  Cảm giác như 37.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   0.5 m/s
  • Điểm ngưng
   27 °
 • 4:00 pm T5
  29.3°
  Cảm giác như 36.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   0.57 m/s
  • Điểm ngưng
   27 °
 • 5:00 pm T5
  29.9°
  Cảm giác như 37°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   0.42 m/s
  • Điểm ngưng
   27 °
 • 6:00 pm T5
  28°
  Cảm giác như 31.5°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.62 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 7:00 pm T5
  25.6°
  Cảm giác như 26.9°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.45 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T5
  24.8°
  Cảm giác như 25.1°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   0.63 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm T5
  25°
  Cảm giác như 25.8°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.83 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T5
  24.5°
  Cảm giác như 25.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   0.86 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T5
  24.4°
  Cảm giác như 25.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.85 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T6
  24.9°
  Cảm giác như 25.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.97 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T6
  24.3°
  Cảm giác như 25.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.99 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T6
  24.9°
  Cảm giác như 25.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.93 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T6
  24.3°
  Cảm giác như 25.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.77 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T6
  24°
  Cảm giác như 25.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.75 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T6
  24.5°
  Cảm giác như 25°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.8 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T6
  24°
  Cảm giác như 25.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.91 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T6
  25.3°
  Cảm giác như 26°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.75 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T6
  26.7°
  Cảm giác như 27.7°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.74 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T6
  27.5°
  Cảm giác như 28°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.68 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am T6
  28°
  Cảm giác như 31.8°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.53 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am T6
  27.5°
  Cảm giác như 32.8°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   0.48 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 12:00 pm T6
  28.7°
  Cảm giác như 34.5°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.8 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 1:00 pm T6
  29°
  Cảm giác như 34.5°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   0.69 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 2:00 pm T6
  28.4°
  Cảm giác như 36°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.5 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 3:00 pm T6
  28.5°
  Cảm giác như 35.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   0.43 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 4:00 pm T6
  29.3°
  Cảm giác như 36.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   0.25 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 5:00 pm T6
  28.8°
  Cảm giác như 35.8°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   0.48 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 6:00 pm T6
  27.6°
  Cảm giác như 31.8°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   0.79 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm T6
  25°
  Cảm giác như 26.9°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   1.06 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T6
  24.7°
  Cảm giác như 25.7°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   1.02 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm T6
  24.7°
  Cảm giác như 25.8°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.93 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T6
  24.3°
  Cảm giác như 26°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.95 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T6
  24.9°
  Cảm giác như 25.1°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.77 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T7
  24.3°
  Cảm giác như 25°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.61 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T7
  24.9°
  Cảm giác như 25.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.62 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T7
  24.8°
  Cảm giác như 25.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.52 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T7
  24.8°
  Cảm giác như 25.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.45 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T7
  24.6°
  Cảm giác như 25.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.61 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T7
  24.3°
  Cảm giác như 25.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.66 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T7
  24.4°
  Cảm giác như 25.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.58 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T7
  25°
  Cảm giác như 25.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.33 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T7
  25.9°
  Cảm giác như 26.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   0.2 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T7
  26.5°
  Cảm giác như 26.1°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.65 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am T7
  27.4°
  Cảm giác như 30.5°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.94 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am T7
  28°
  Cảm giác như 32.1°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.9 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 pm T7
  28.6°
  Cảm giác như 33.9°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   0.8 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 1:00 pm T7
  28.5°
  Cảm giác như 34.1°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   0.8 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Thị xã Mường Lay - Điện Biên trong 12h tới