Dự báo thời tiết Huyện Mường Ảng - Điện Biên 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:51 pm

sức gió
Gió
1.98 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:51 pm

sức gió
Gió
1.6 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

97%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:51 pm

sức gió
Gió
2.1 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

99%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:50 pm

sức gió
Gió
2.04 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

98%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:50 pm

sức gió
Gió
2.35 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

99%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:50 pm

sức gió
Gió
1.94 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

97%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:49 pm

sức gió
Gió
1.32 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

94%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:49 pm

sức gió
Gió
1.51 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:49 pm

sức gió
Gió
1.83 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

72%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:48 pm

sức gió
Gió
1.59 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:48 pm

sức gió
Gió
1.9 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

72%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:47 pm

sức gió
Gió
1.86 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

68%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:47 pm

sức gió
Gió
2.6 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

66%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:46 pm

sức gió
Gió
2.32 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

98%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:46 pm

sức gió
Gió
2.69 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%