Dự báo thời tiết Huyện Điện Biên - Điện Biên 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1000 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:50 pm

sức gió
Gió
2.63 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/28°

áp suất
Áp suất

999 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:50 pm

sức gió
Gió
2.07 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

78%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/30°

áp suất
Áp suất

999 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:49 pm

sức gió
Gió
1.95 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

57%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:49 pm

sức gió
Gió
1.49 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

53%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:49 pm

sức gió
Gió
1.88 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:48 pm

sức gió
Gió
1.88 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:48 pm

sức gió
Gió
1.67 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:47 pm

sức gió
Gió
1.86 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:47 pm

sức gió
Gió
2.31 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:46 pm

sức gió
Gió
1.66 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:46 pm

sức gió
Gió
1.55 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:45 pm

sức gió
Gió
1.33 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

95%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:45 pm

sức gió
Gió
1.5 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

95%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:44 pm

sức gió
Gió
2.03 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

99%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:43 pm

sức gió
Gió
2.57 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

66%