Dự báo thời tiết Quận Thốt Nốt - Cần Thơ theo giờ

 • 7:00 am T4
  27.2°
  Cảm giác như 31.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   2.47 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 8:00 am T4
  27.6°
  Cảm giác như 31.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   4.06 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 9:00 am T4
  28.2°
  Cảm giác như 32.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   5.37 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 10:00 am T4
  29.3°
  Cảm giác như 35°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   5.54 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 11:00 am T4
  30.2°
  Cảm giác như 35.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   5.53 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 pm T4
  32.2°
  Cảm giác như 37.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   6.32 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm T4
  33.8°
  Cảm giác như 37.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   7.29 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 pm T4
  32°
  Cảm giác như 37.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   7.09 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 pm T4
  32.2°
  Cảm giác như 36.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   6.37 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm T4
  31.5°
  Cảm giác như 36.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   5.63 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm T4
  30.8°
  Cảm giác như 35.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   5.29 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm T4
  29°
  Cảm giác như 31.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   4.34 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T4
  27.8°
  Cảm giác như 29.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   3.25 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T4
  26.8°
  Cảm giác như 26.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   2.64 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm T4
  26.9°
  Cảm giác như 26.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   2.75 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm T4
  26.6°
  Cảm giác như 27.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   2.99 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T4
  26.6°
  Cảm giác như 27.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   2.95 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T5
  27°
  Cảm giác như 27.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   2.83 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T5
  25.7°
  Cảm giác như 26.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   2.8 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T5
  25.4°
  Cảm giác như 26.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   2.67 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T5
  25.2°
  Cảm giác như 26.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   2.64 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T5
  25.8°
  Cảm giác như 26.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   2.68 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T5
  25.6°
  Cảm giác như 26.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   2.7 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T5
  25.8°
  Cảm giác như 26.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   2.83 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T5
  26.6°
  Cảm giác như 26.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   3.48 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T5
  28.7°
  Cảm giác như 33°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   4.7 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T5
  29.6°
  Cảm giác như 33°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   5.07 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am T5
  30.7°
  Cảm giác như 34.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   6.22 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T5
  31.9°
  Cảm giác như 35.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   6.81 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm T5
  31.2°
  Cảm giác như 36.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   7.1 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm T5
  31°
  Cảm giác như 36.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   7.15 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 pm T5
  29.4°
  Cảm giác như 33.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   5.81 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm T5
  27.9°
  Cảm giác như 30.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   4.83 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm T5
  28.8°
  Cảm giác như 31°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   5.71 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm T5
  28°
  Cảm giác như 31°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   5.82 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm T5
  26.7°
  Cảm giác như 26°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   4.57 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T5
  26.2°
  Cảm giác như 27.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   3.54 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T5
  25.2°
  Cảm giác như 26.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   3.4 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T5
  25.9°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   3.2 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T5
  25.2°
  Cảm giác như 26.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   2.92 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T5
  25.2°
  Cảm giác như 26.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   3.19 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T6
  25°
  Cảm giác như 26.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   3.48 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T6
  25.4°
  Cảm giác như 26.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   3.31 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T6
  25.9°
  Cảm giác như 26.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   3.04 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T6
  25.3°
  Cảm giác như 26.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   2.89 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T6
  25.5°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   2.96 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T6
  25.1°
  Cảm giác như 26°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   2.86 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T6
  25.3°
  Cảm giác như 26.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   3.12 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Quận Thốt Nốt - Cần Thơ trong 12h tới