Dự báo thời tiết Thị xã La Gi - Bình Thuận theo giờ

 • 3:00 pm T5
  30.1°
  Cảm giác như 35.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   6.24 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 pm T5
  30.2°
  Cảm giác như 35.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   5.74 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm T5
  29.3°
  Cảm giác như 34.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   5.47 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 6:00 pm T5
  29°
  Cảm giác như 32.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   4.68 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 7:00 pm T5
  27°
  Cảm giác như 30.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   4.14 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 pm T5
  26.5°
  Cảm giác như 27°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   4.26 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm T5
  26.9°
  Cảm giác như 26.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   4.32 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T5
  26.2°
  Cảm giác như 26.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   4.26 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T5
  26.3°
  Cảm giác như 27.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   3.78 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T6
  25.9°
  Cảm giác như 26.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   3.75 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T6
  26°
  Cảm giác như 26°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   4.26 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T6
  25.9°
  Cảm giác như 26.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   3.88 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T6
  25.3°
  Cảm giác như 26.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   3.86 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T6
  25.3°
  Cảm giác như 26.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   3.73 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T6
  25.2°
  Cảm giác như 26.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   3.72 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T6
  25.8°
  Cảm giác như 26.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   3.49 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T6
  25.2°
  Cảm giác như 26.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   3.93 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T6
  26.2°
  Cảm giác như 27.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   4.24 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T6
  27°
  Cảm giác như 29.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   5.16 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am T6
  28.7°
  Cảm giác như 32°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   5.7 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T6
  29.5°
  Cảm giác như 33.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   6.18 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm T6
  29.4°
  Cảm giác như 33.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   6.54 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm T6
  28°
  Cảm giác như 31.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   5.95 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 pm T6
  27.7°
  Cảm giác như 30°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   5.13 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm T6
  26°
  Cảm giác như 26.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   4.12 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm T6
  26.6°
  Cảm giác như 27.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   3.68 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm T6
  26.7°
  Cảm giác như 27.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   3.19 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm T6
  25.4°
  Cảm giác như 26.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   3.05 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm T6
  25.3°
  Cảm giác như 27°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   3.41 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 pm T6
  25.3°
  Cảm giác như 27°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   3.71 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T6
  25.9°
  Cảm giác như 26.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   3.67 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T6
  25.5°
  Cảm giác như 26.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   3.84 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T6
  25.5°
  Cảm giác như 26.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   4.24 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T7
  25°
  Cảm giác như 26.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   4.25 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T7
  24.2°
  Cảm giác như 25.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   4.01 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T7
  24.5°
  Cảm giác như 25.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   4.07 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T7
  25°
  Cảm giác như 25.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   3.86 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T7
  24.4°
  Cảm giác như 26°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   3.98 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T7
  24.8°
  Cảm giác như 25.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   4.33 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T7
  25°
  Cảm giác như 26.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   4.58 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T7
  25.2°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   4.53 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T7
  26.4°
  Cảm giác như 26.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   4.73 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T7
  28°
  Cảm giác như 30.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   5.41 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am T7
  29.1°
  Cảm giác như 33.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   5.98 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T7
  31.2°
  Cảm giác như 36°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   6.52 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 pm T7
  32°
  Cảm giác như 36.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   7.19 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 pm T7
  32.2°
  Cảm giác như 36.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   7.49 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 pm T7
  32.8°
  Cảm giác như 36.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   7.27 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Thị xã La Gi - Bình Thuận trong 12h tới